Poništeno rješenje o imenovanju Folića za direktora Zavoda iz aprila 2022.

Ovo znači da je Folić prvi put nezakonito izabran za direktora Zavoda jer u obrazloženju njegovog imenovanja nisu navedeni razlozi zašto je baš on izabran iako je bio trećerangirani na testiranju

12947 pregleda 6 komentar(a)
Folić, Foto: ZZZCG
Folić, Foto: ZZZCG
Ažurirano: 10.05.2023. 14:42h

Komisija za žalbe poništila je odluku od 7. aprila 2022. godine kojim je Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje za direktora te institucije imenovao Gorana Folića.

Ovo znači da je Folić prvi put nezakonito izabran za direktora Zavoda jer u obrazloženju njegovog imenovanja nisu navedeni razlozi zašto je baš on izabran iako je bio trećerangirani na testiranju.

Folić je u međuvremenu smijenjen u oktobru prošle godine, zatim je ova ista komisija poništila to rješenje o smjeni iz proceduralnih razloga zbog čega je Upravni odbor u martu donio novo rješenje o njegovoj smjeni.

Na imenovanje Folića u aprilu prošle godine tužbu Upravnom sudu podnio je David Perčobić, koji je bio takođe tada kandidat za izbor direktora Zavoda.

Upravni sud je 14. marta ove godine odbio tužbu jer nije bio nadležan da o njoj odlučuje, tako da je postupak kao žalba na imenovanje proslijeđen na dalju nadležnost vladinoj Komisiji za žalbe.

Komsija je usvojila žalbu i poništila odluku o imenovanju Folića 27. aprila ove godine. Komsija je utvrdila da je nakon testiranja kandidata kod Uprave za kadrove, Upravni odbor Zavoda obavio intervjue sa kandidatima i izabrao Folića, ali da u odluci nisu navedeni razlozi za imenovanje kako to zahtijeva Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

"Prvostepeni organ (Upravni odbor) bio je dužan da u konkretnom slučaju navede jasne i valjane razloge o činjenicama koje su ga opredijelile za donošenje odluke, uzimajući u obzir stručnu osposobljenost, znanje, vještine, prethodno radno iskustvo, rezultate ostavarene na provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata, a ovo posebno imajući u vidu da je izvršen izbor trećerangiranog, odnosno četvrtorangiranog kandidata", navedeno je u obrazloženju Komisije.

Komisija navodi i da je njeno stanovište da je odluka bila suprotna Zakonu i da je njenim donošenjem izvršena povreda pravila postupka.

Rješenje komsije je poslato Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje na ponovno odlučivanje.

Bonus video: