Ibrahimović pred izbore bira pomoćnike

Ministarstvo kapitalnih investicija traži šest direktora direktorata na puni mandat od pet godina. Ako novi ministar nakon izbora bude želio da ih promijeni mora naći opravdanje i davati im platu 12 mjeseci

34174 pregleda 259 reakcija 50 komentar(a)
Foto: Vlada crne gore
Foto: Vlada crne gore

Uprava za ljudske resurse za potrebe Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) raspisala je u petak 26. maja javni oglas za šest direktora/direktorica direktorata (pomoćnici ministra) u tom Ministarstvu.

Konkursi traju do 15. juna.

Problematično je što se oglas raspisuje dvije sedmice prije vanrednih parlamentarnih izbora, a što se rukovodioci više od polovine direktorata ovog ministarstva biraju na puni mandat od pet godine.

Direktorima direktorata mandat ne prestaje izborom nove Vlade ili ministra, kao što je to jedini slučaj sa državnim sekretarima u ministarstvima, tako da će budući ministar nakon izbora većinu prvih saradnika imati iz sadašnje vlasti.

Direktori direktora se formalno biraju na konkursu na osnovu rezultata i bodovanja, ali na kraju ti bodovi nisu presudni jer članovi komisije iz Ministarstva kapitalnih investicija i Uprave za ljudske resurse bodove dodaju i na osnovu ličnog utiska što bude presudno.

Ovi direktori direktorata ranije su se zvali pomoćnici ministra za određenu oblast. Ako bi novi ministar nakon izbora za ove svoje prve saradnike želio da postavi svoje ljude morao bi za smijenu postojećih naći pravni razlog - loš učinak, nerad, nezakonitost,... Smijenjeni bi imali pravo i da se žale i tuže državu, kao i na platu godinu dana nakon smjene.

“Vijesti” su juče poslale pitanja kabinetu ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, iz kojeg su najavili da će odgovore poslati danas. “Vijesti” su pitale iz kojih razloga se ovaj oglas raspisuje dvije sedmice pred parlamentarne izbore? Zbog čega se nije moglo sačekati završetak izbora i izbor nove Vlade, da se na puni mandat biraju ovi rukovodioci? Da li ovo može podstaći sumnje da odlazeća administracija želi da na puni mandat bira svoje kadrove, kako bi im obezbjedila pozicije ili isplate otpremnina u slučaju da ih smijeni nova administracija?

Na konkursu se traži rukovodilac Direktorata za kapitalne i IPA projekte. Na toj funkciji se sada kao vršiteljka dužnosti nalazi Ljubinka Ivanović, kojoj šestomjesečni v.d. mandat ističe 28. juna.

Raspisan je konkurs i za direktora Direktorat za energetiku. Njime je kao vršiteljka dužnosti do prije dvije sedmice rukovodila Sanja Pavićević koja je podnijela ostavku na to mjesto.

Raspisan je oglas i za direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj. Na čelu ovog direktorata nema nikog duže od dvije godine, a njime sada koordiniraju državni sekretar Admir Šahmanović i načelnica Direkcija za vazduhoplovstvo Milica Mićunović

Traži se i direktor Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila, na čijem čelu je do 4. maja bio Miloš Rajković, kojeg je tada smijenila Vlada na zahtjev Ibrahimovića uz obrazloženje da nije ispunjavao uslove “u pogledu radnog iskustva za radno mjesto vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata”. Rajković je tada Ibrahimovića optužio za nerad, mobing, diskriminaciju i više primjera nezakonitog postupanja.

Konkurs je otvoren i za direktora Direktorat za geologiju i rudarstvo. Na čelu ovog podresora sada se kao vršiteljka dužnosti nalazi Vera Keljanović kojoj šestomjesečni mandat ističe 28. juna. Ona je bila generalna direktorica Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija u periodu od 2021. do 2022. godine.

Traži se i direktor Direktorata za željezničku infrastrukturu i saobraćaj. Od 4. maja ove godine na njegovom čelu kao vršilac dužnosti direktora je Momčilo Jelić, a njegov mandat traje do 4. novembra ove godine.

Raspisan je oglas i za direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj. Na čelu ovog direktorata nema nikog duže od dvije godine, a njime sada koordiniraju državni sekretar Admir Šahmanović i načelnica Direkcija za vazduhoplovstvo Milica Mićunović.

Za svih šest rukovodećih mjesta traže se isti uslovi - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka ili fakultet iz oblasti prirodnih nauka, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva.

Pisani test, pa komisija ocjenjuje znanja

Konkurs traje 20 dana, odnosno do 15. juna ili četiri dana nakon završetka izbora. Nakon isteka konkursa, Uprave za ljudske resurse će kandidate koji ispunjavaju uslove obavijestiti o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere kompetencija, znanja i sposobnosti. Ove provjere se vrše testiranjem u pisanoj formi i strukturiranim intervjuom, u kojem članovi komisije procjenjuju znanja i sposobnosti kandidata. Članove komisije čine predstavnici Uprave za ljudske resurse i resora za koji je raspisan konkurs u ovom slučaju Ministarstva kapitalnih investicija. Predstavnike ministarstva u komisiji imenuje ministar.

“Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja. Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi, može pristupiti strukturiranom intervjuu. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa će biti obaviješteni preko internet stranice Uprave za ljudske resurse, najkasnije pet dana prije dana provjere”, navedeno je u tekstu konkursa.

Bonus video: