Šćepanović: Nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama

Na sjednici je istaknut veliki doprinos IRG-a u definisanju predloga za pripremu novog Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period ove i naredne godine, što je jedan od prioriteta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

2576 pregleda 2 komentar(a)
Biljana Šćepanović, Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Biljana Šćepanović, Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Na sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju usvojeni su polugodišnji izvještaji o radu inovacionih radnih grupa (IRG) za četiri prioritetne oblasti, u kojima je konstatovan značaj napredak u radu.

Na petoj sjednici Savjeta, kojim je predsjedavala ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, usvojeni su polugodišnji izvještaji o radu IRG-a za četiri prioritetne oblasti - održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam i ICT.

"Ostvarili smo konkretne rezultate kojim se otvaraju nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama“ poručila je Šćepanović i naglasila značaj redovnog održavanja sjednica Savjeta i realizacije aktivnosti koje su u skladu sa planom rada za ovu godinu.

Na sjednici je istaknut veliki doprinos IRG-a u definisanju predloga za pripremu novog Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period ove i naredne godine, što je jedan od prioriteta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

"Ova radna tijela pokazala su se kao izuzetno dobar mehanizam koji omogućava koontinuiranu podršku primjeni Strategije pametne specijalizacije i održavanje kontinuiteta procesa preduzetničkog otkrivanja“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Posebno je istaknut rad grupe za Održivi i zdravstveni turizam, gdje je evidentan napredak kada je u pitanju normativno uređenje ove oblasti. Tako je, uz predložene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prvi put definisan zdravstveni turizam u Crnoj Gori.

"Takođe, ova grupa je realizovala istraživanje u cilju prikupljanja podataka koji se odnose na održivi i zdravstveni turizam u zemlji, njegovo stanje i potencijale, što je odrađeno prvi put u Crnoj Gori. Na Savjetu je predloženo da se rezultati istraživanja predstave u Privrednoj komori (PKCG), što će uskoro i biti realizovano“, dodaje se u saopštenju.

Sa Savjeta
Sa Savjetafoto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Savjet je podržao i inicijativu Unije poslodavaca (UPCG) o ozelenjavanju javnih površina na lokalnom nivou u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore.

Na sjednici su i subjekti inovacione infrastrukture - Fond za inovacije, Tehnopolis i Naučno-tehnološki park Crne Gore, prezentovali svoje godišnje izvještaje o radu, kao i planove za ovu godinu.

Ministarstvo je predstavilo Informaciju o pripremi Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period ove i naredne godine, koji je u finalnoj fazi izrade.

Prezentovan je i status Strategije naučno-istraživačke djelatnosti do 2027. godine, gdje je istaknuta neophodnost donošenja novog zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i podzakonskih akata, što predstavlja ključnu pretpostavku za brži razvoj naučnoistraživačke djelatnosti.

Pohvaljena je i saradnja inovacione infrastrukture sa resornim ministarstvima u oblastima pametne specijalizacije, koja je, između ostalog, rezultirala organizacijom hakatona kojima se daje mogućnost mladim, kreativnim ljudima i kompanijama da se takmiče u ideji promocije i mapiranja Crne Gore kao destinacije zdravstvenog turizma.

Savjet je podržao predlog o uspostavljanju radne grupe za izradu komunikacione strategije za S3. Takođe je zadužio Ministarstvo da do 15. jula ove godine raspiše javne pozive naučnicima, istraživačima, privredi i nevladinim organizacijama za iskazivanje interesovanja za članstvo u IRG, čime će se omogućiti kontinuitet u radu ovih tijela kao važnog segmenta S3 Nacionalnog implementacionog okvira.

Naredna sjednica Savjeta će se održati do kraja trećeg kvartala

Bonus video: