ASK ne može da kontroliše funkcionere sa kriptovalutama

U imovinskim kartonima prvi put navedena kripto imovina. Spajić posjeduje više kriptovaluta, ali nije naveo njihovu vrijednost, Milović kazao da njegove vrijede 35.000 eura

44277 pregleda 89 reakcija 56 komentar(a)
Da imaju kriptovalute prijavili funkcioneri Evrope sad: Milović i Spajić, Foto: BORIS PEJOVIC
Da imaju kriptovalute prijavili funkcioneri Evrope sad: Milović i Spajić, Foto: BORIS PEJOVIC

Nekoliko javnih funkcionera je u imovinskim kartonima navelo da posjeduje takozvane kriptovalute, a iz Agencije za sprečavanje korupcije “Vijestima” su kazali da nemaju zakonske mogućnosti da kontrolišu tu imovinu funkcionera ili da donose bilo kakve preventivne ili represivne mjere.

Kriptovaluta je oblik digitalne imovine - novca koji se koristi kao sredstvo razmjene i plaćanja. Njihova vrijednost varira kao i hartijama od vrijednosti i klasičnim valutama, a postoje digitalne berze za njihovu trgovinu, kao i kriptomati gdje se sa njima mogu obavljati plaćanja.

U Crnoj Gori ne postoji zakon koji određuje njihovo postojanje kao ni način upotrebe i obavljanja transakcija. Iz Ministarstva finansija su najavili da pripremaju takav propis.

Povodom pojave kriptovaluta u imovinskim kartonima javnih funcionera, kao novine koja nije zakonski uređena, “Vijesti su postavili pitanja Agenciji za sprečavanje korupcije - na koji način ASK može da provjerava tu imovinu i njihovu stvarnu vrijednost i da li će to da radi; da li će ASK za te funkcionere tražiti pristup u njihove kripto novčanike, što je pandam računu u banci; da li smatraju da je potrebno izmijeniti zakon ili neka druga akta kako bi ASK uspješnije mogao kontrolisati javne funcionere koji koriste kriptovalute i u kojem smjeru bi trebalo da idu te izmjene zakona.

Na sva pitanja iz ove institucije je odgovoreno sa samo jednom rečenicom:

“Kriptovalute, kriptonovčanici, kao i cijeli proces vezan za tu oblast finansijskog poslovanja i ostvarivanja prihoda moraju biti uređeni pozitivnim propisima. Tek tada možemo govoriti o kontroli, kako sa preventivne, tako i sa represivne strane”.

Funkcioneri Evrope sad su oni koji su prijavili u imovinskim kartonima da posjeduju kriptovalute, a i najavljivali su donošenje programa koji bi omogućio da trgovina kriptovalutama podstakne ekonomski razvoj Crne Gore.

Predsjednik Evrope sad Milojko Spajić prijavio je da posjeduje kriptovalute navodeći i njihove nazive “BTC, ETH, BNB, USDT, itd”. Nije naveo njihovu vrijednost, već samo da ih je stekao kupovinom.

Andrej Milović, koji je bio i direktora Direktorata za blockchain i kriptovalute pri Ministarstvu finansija kada je na njegovom čelu bio Spajić, prijavio je da posjeduje kriptovalute ne navodeći njihove nazive. Napisao je da je njihova tržišna vrijednost 35 hiljada eura, kao i da je osnov sticanja ostalo.

Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu finansija Branko Krvavac i predsjednik Odbora direktora novoosnovanog Fonda za inovacije i sada odbornik Evrope sad Vasilije Čarapić prijavili su samo da imaju kriptovalute bez navođenja njihovih naziva i procijenjene vrijednosti. Obojica su naveli da su ih stekli kupovinom.

Zakonske obaveze ASK-a su da provjerava imovinu javnih funkcionera i povezanih lica kako bi utvrdila da li njihova vrijednost odgovara prijavljenim prihodima, kako bi spriječila moguće zloupotrebe, konflikt interesa i nezakonito bogaćenje.

Takođe vlasnici kriptovaluta sada ne plaćaju poreze na tu imovinu ili na dobit ostvarenu u razlici između vrijednosti kada su ih kupili i cijeni po kojoj su ih prodali. Dobit iz tih transakcija je najsličnija sada definisanoj kapitalnoj dobiti. Kapitalna dobit se definiše kao svaki prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom imovine uz naknadu.

Bonus video: