Zeleno svjetlo za kamenolom "Platac"

Prema novom mišljenju Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa više nema prepreka za zaključenje ugovora o koncesiji za “Platac”

15604 pregleda 2 komentar(a)
Vlada usvojila informaciju: Kamenolom Platac kod Kotora, Foto: Vijesti
Vlada usvojila informaciju: Kamenolom Platac kod Kotora, Foto: Vijesti

Vlada je dala saglasnost za nastavak davanja koncesije za kamenolom “Platac” u Kotoru i ovlastila ministra finansija Aleksandra Damjanovića da potpiše Ugovor o koncesiji.

Informacija o tome je usvojena na posljednjoj sjednici Vlade, a njome se daje koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta “Platac” u Grblju.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države je 2021. prvobitno ukazao da se dodjela koncesije ne može sprovesti na osnovu zahtjeva koji je tada podnijela firma “Carinvest” bivšeg gradonačelnika Budve Marka Carevića kao zainteresovana strana, te da ta inicijativa može ići samo u pravcu dopune Plana davanja koncesije. Međutim, Zaštitnik je početkom avgusta ove godine donio inovirano mišljenje, prema kome je inicijativa firme “Carinvest” na osnovu izmjena i dopuna Zakona o koncesiji, iskorišćena samo u pogledu dopune plana.

“Incijativa je sada predmet dopune Plana što proizilazi iz daljih navoda koncesionog akta, raspoložive dokumentacije i Mišljenja Agencije za zaštitu životne sredine u pogledu procjene uticaja na životnu sredinu, te nema daljih smetnji da se predmetni ugovor o dodjeli koncesije zaključi”, navodi se u informaciji koju je Vlada usvojila.

Zaštitnik je naveo i da je Agencija za zaštitu životne sredine 24. januara 2022. godine dala pozitivno mišljenje da ne postoji negativan uticaj eksploatacije na površinske i podzemne vode Parka prirode Platamuni, kao i da nema daljih smetnji da se ugovor o koncesiji zaključi.

Tadašnji ministar kapitalnih investicija (MKI) Mladen Bojanić se krajem 2021. i početkom prošle godine, od kada je javnosti predstavljen koncesioni akt, našao na udaru optužbi mještana, Opštine Kotor, ali i NVO MANS, da je cijeli postupak navodno namješten, da kamenolomom kao i u proteklih 15 godina gazduje kompanija “Carinvest”. Toj kompaniji je ugovor istekao posljednjeg dana 2021. godine.

Ovim je Carevićevoj firmi otvoren put da još trideset godina gazduje kamenolomom “Platac” u grbaljskom selu Krimovice. Prema ranijim procjenama taj posao je vrijedan više od 36 miliona eura, a država bi od koncesije prihodovala najmanje oko 2,5 miliona.

Uprkos brojnim primjedbama Vlada je usvojila novi koncesioni akt u decembru 2021. godine i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje javnog oglasa i da imenuje tendersku komisiju koja će sprovesti postupak javnog nadmetanja za dodjelu ugovora.

Kamenolom je prethodnih deceniju i po gazdovala kompanija “Carinvest”, a MKI je na incijativu te firme napravilo nacrt koncesionog akta koji je sredinom novembra 2021. dalo na javnu raspravu.

Mjesna zajednica “Savina” upozorila je MKI da se protivi usvajanju koncesionog akta, ocijenivši da kamenolom ugorožava život ljudi. Nijesu isključili ni proteste ukoliko Vlada aminuje dokument.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić zatražio je od MKI da povuče i odustane od nacrta koncesionog akta.

Rok trajanja koncesije je 30 godina, sa minimalnom godišnjom proizvodnjom od 60.000 kubika, odnosno oko 90.000 kubika agregata različitih frakcija. Tržišna vrijednost rezervi i tehničko-građevinskog kamena koje se mogu otkopati, prema minimalnom godišnjem kapacitetu za 28 godina je 36.892.800 eura, ili 1.317.600 eura godišnje.

MANS 2021. podnio krivičnu prijavu

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) je u aprilu prošle godine zbog neraskidanja ugovora o koncesiji za “Platac” što je, kako su tada kazali, bilo moguće još u oktobru 2021. godine, podnijela krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv tadašnjeg ministra MKI Mladena Bojanića.

“Jedna od odredbi ugovora s Carevićevom kompanijom predviđala je da MKI ima pravo da jednostrano raskine ugovor u slučaju da dođe do promjene vlasničkog udjela nad preduzećem, bez prethodno pribavljene saglasnost tog ministarstva. Carević je učinio baš to – prebacio je firmu na svog sina Milana Carevića, a iz MKI-a je MANS-u u februaru potvrđeno da za to nisu dali saglasnost, ali i da nisu pokretali proceduru raskida ugovora”, kazali su tada iz MANS-a.

Bonus video: