Ograničenje visine međubankarskih naknada za plaćanje karticama od januara 2024.

Novom regulativom se tretira pitanje trenutno prisutnih različitih međubankarskih naknada za platne kartice i utvrđuje ograničenje visine međubankarskih naknada

10444 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Novim Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji će se primjenjivati od 9. januara 2024. godine, u potpunosti će biti regulisana sva pitanja u vezi međubankarskih naknada, ali i ograničena visina naknada koje se naplaćuju prilikom izvršavanja platnih transakcija, saopštila je Centralna banka (CBCG).

Novom regulativom se, kako su pojasnili, tretira pitanje trenutno prisutnih različitih međubankarskih naknada za platne kartice i utvrđuje ograničenje visine međubankarskih naknada.

Pružaocima platnih usluga, odnosno bankama, neće biti dozvoljeno da trgovcima naplaćuju međubankarsku naknadu veću od 0,2 odsto vrijednosti transakcije za plaćanja debitnom karticom, odnosno 0,3 odsto za plaćanja kreditnom karticom.

"Ograničavanje visine međubankarskih naknada dovešće do nižih trgovačkih naknada, čime će indirektno biti stvoreni preduslovi za sniženja cijena roba i usluga za potrošače", naglašava CBCG.

Visina međubankarskih naknada za platne transakcije debitnim karticama, koje su najčešće u upotrebi, trenutno se kreće od 0,3 do 2,30 odsto.

"Novim zakonom će, takođe, biti obezbijeđena uporedivost naknada, kao i veća transparentnost u poslovnom odnosu banka–trgovac–potrošač, odnosno bolja informisanost potrošača. Pozitivne efekte novog zakona osjetiće i trgovci, posebno male i srednje trgovine, koje će usljed snižavanja međubankarskih naknada od januara 2024. godine, moći sa svojim bankama da pregovaraju o smanjenju trgovačke naknade, koja je, pored ostalog, uslovljena i visinom međubankarske naknade", dodaje CBCG.

Trgovačka naknada se, kako su kazali, sastoji dominantno od međubankarske naknade, čiji će nivo sada biti zakonski limitiran, kao i odnaknade kartične platne šeme i ostalih troškova. "Trgovci će, zahvaljujući novoj regulativi, imati jasan uvid u strukturu trgovačke naknade po tipovima naknade od kojih se sastoji, čime se stvaraju uslovi da pregovaraju sa bankama o smanjenju iznosa trgovačke naknade", ističu iz CBCG.

Time će se, kako su rekli, dodatno stimulisati upotreba bezgotovinskog plaćanja i kod malih i srednjih trgovaca i pružalaca usluga, što će, dodaju, u krajnjem omogućiti i snažniju tržišnu utakmicu i veću zaštitu interesa i potrošača i trgovaca koji su korisnici platnih kartica.

"Centralna banka Crne Gore redovno sprovodi analizu kretanja utvrđenih visina naknada u vezi sa izvršavanjem platnih transakcija na osnovu debitnih i kreditnih platnih kartica. U cilju rješavanja problema u ovoj oblasti, Savjet Centralne banke Crne Gore je još u decembru 2018. godine usvojio Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji je Skupština Crne Gore usvojila u decembru 2021. godine, sa primjenom od januara 2024. godine", podsjećaju iz te institucije.

Kazali su da CBCG, u susret novom zakonu, priprema i vodič za trgovce, kojim će bliže pojasniti prednosti tog zakona.

Najavili su da će, u saradnji sa Privrednom komorom, Unijom poslodavaca i udruženjima, od oktobra organizovati i prezentacije za trgovce i pružaoce usluga i distribuirati materijale kojima će pojasniti njihova prava koja proističu iz novog Zakona o međubankarskim naknadama.

Bonus video: