Fond PIO povrijedio prava penzionera

Ombudsman utvrdio da je trebala pisana saglasnost svih penzionera kojima je skinut novac za pomoć Tuskoj i Siriji nakon zemljotresa

83727 pregleda 173 reakcija 24 komentar(a)
Ni cent isplaćivati bez saglasnosti penzionera: (ilustracija), Foto: Shutterstock
Ni cent isplaćivati bez saglasnosti penzionera: (ilustracija), Foto: Shutterstock

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) povrijedio je prava penzionera kada im je u februaru skinuo po jedan euro od penzije na račun humanitarne pomoći koja je upućena stanovništvu Tuske i Sirije zbog zemljotresa.

To je konstatovao u mišljenju zaštitnika ljudskih prava i sloboda (ombudsman), koji je samoinicijativno ispitao ovaj slučaj nakon što je Upravni odbor Fonda PIO na predlog Saveza udruženja penzionera, članovima tog udruženja skinuo više od 89 hiljada eura po osnovu ove pomoći.

U mišljenju koje je potpisala zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković Fondu je preporučeno da za svako buduće umanjenje penzije, bilo da se radi o članarini, humanitarnoj pomoći ili drugim, da dobije saglasnost njenog korisnika i razmotri da penzionerima uz mjesečnu isplatu u izvještaju pojasni zašto je odbitak napravljen. “Vijesti” imaju uvid u mišljenje.

Redakciji se tada obratilo više penzionera jer nisu znali zašto im je novac oduzet bez njihovog znanja pošto u javnosti nije bilo saopštenja u vezi sa zaključkom, ni od strane Fonda PIO, ni od Saveza. Tadašnja odluka je donijeta zaključkom sa sjednice Upravnog odbora Fonda 13. marta, a odbitak sa februarske penzije se odnosio isključivo na članove Saveza, kojih je u Crnoj Gori više od 80 hiljada.

Odluka Fonda zasnovana na pretpostavci

Ombudsman je u mišljenju utvrdio da je Fond svim članovima Saveza odbio po euro od penzije bez da su ostvarili uvid u saglasnost za taj postupak, što je kako se navodi, bilo neophodno jer su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lična, pa su tim potezom ona povrijeđena. Zaštitnik je dalje pojasnio da je Fond pošao od uvjerenja da su svih 26 opštinskih udruženja Saveza obezbijedili i dostavili tom udruženju pisanu saglasnost članova, ne samo opštinskih udruženja, već i svih penzionera koji su njihovi članovi.

“Činjenica da su se pojedini penzioneri žalili, ukazuje na to da nisu svi bili upoznati sa inicijativom i da nisu dali pisanu saglasnost. Zaštitnik podsjeća da su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lična prava, te da Fond nije trebalo odluku da zasniva na pretpostavci, već na uvidu u pisane saglasnosti”, piše u mišljenju.

Zaštitnik je istakao da to znači da bi bilo koje udruženje penzionera kao neprofitno i nezavisno moglo da zahtijeva da se penzionerima odbije novac za neku akciju, bez da oni za to znaju. Osim toga, ombudsman je pojasnio da Zakon o PIO propisuje da Fond obezbjeđuje efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava i pruža stručnu pomoć te da u ovom slučaju zaključak Upravnog odbora nije imao pravno utemeljenje.

“Treba voditi računa da postupak dodjele pomoći bude zakonit i potkrijepljen saglasnošću osobe koje daje svoj novac. Izričita saglasnost je nužna, bez obzira na cilj koji se želi postići humanitarnom akcijom. U protivnom, radilo bi se o primoravanju korisnika penzije da doniraju neki iznos od svog primanja. Iznos pojedinačne donacije od jednog eura ne predstavlja veliku sumu, međutim o kojoj god sumi se radi, odbijanje iznosa od penzije mora biti zakonito i opravdano, u protivnom građani trpe štetu”, navodi se u mišljenju zaštitnika.

Ombudsman je dodao da je Fond, ako građani već nisu znali da će penzija biti umanjena, mogao u izvještaju pojasniti za koje namjene je euro odbijen, kako bi penzioneri mogli da reaguju u slučaju nejasnoće. Osim toga, u mišljenju stoji da udruženja “Pokret penzionera Crne Gore” i “Udruženje vojnih penzionera” dostavljaju Fondu pisane saglasnosti onih koji žele da budu njihovi članovi i da ista obaveza važi za Savez, ali da je u odgovoru Fonda ostalo nejasno da li su to opštinska udruženja Saveza uradila.

Nezakonito i odbijanje članarine za udruženje penzionera

Ombudsman u mišljenju navodi da su im se penzioneri obraćali i sa tvrdnjama da im se od penzije odbija od 50 do 70 centi mjesečno, iako nisu dali saglasnost da budu članovi udruženja, niti su dobili člansku knjižicu. Osim toga neki od njih koriste porodičnu penziju, ali im se i dalje bez saglasnosti odbija članarina za udruženje.

“Ovakva praksa nije dobra i ne predstavlja zakonito postupanje. Podsjećamo da je članstvo u udruženju penzionera dobrovoljno i da odbijanje za članarinu mora biti potkrijepljeno saglasnošću korisnika. U suprotnom može se raditi o manipulativnim ponašanju u odnosu na ovu posebno osjetljivu kategoriju stanovništva, gdje su u najvećem broju stare osobe i osobe sa invaliditetom”, piše u mišljenju.

Bonus video: