"Montegro erlajns" i "To Montenegro" pokušavaju da dođu do dogovora

Bivši avioprevoznik u stečaju pred Privrednim sudom potražuje 25,5 hiljada eura od "To Montenegra" po osnovu korišćenja njihove opreme i vozila

11948 pregleda 1 komentar(a)
Avion nekadašnjeg avioprevoznika, Foto: Boris Pejović
Avion nekadašnjeg avioprevoznika, Foto: Boris Pejović

Na pripremnom ročištu u Privrednom sudu povodom parnice u kojoj "Montenegro erlajns" (MA) u stečaju od državne aviokompanije "To Montenegro" traži naplatu od 25,5 hiljada eura po osnovu faktura iz 2021. godine, spor je danas odgođen za kraj oktobra kako bi dvije firme pokušale da dođu do dogovora.

Javni izvršitelj Vladimir Vujotić je u novembru 2021. radi spora ove dvije avio kompanije po osnovu korišćenja vozila i materijala "Montenegro erlajnsa" iz juna i jula te godine, donio rješenje o izvršenju po kome firma "To Montenegro" treba MA da plati potraživanja od 25.533 eura. Državni avioprevoznik je na ovo izvršenje uložio prigovor koji je Privredni sud usvojio, pa se po rješenju Vijeća tog suda predlog za izvršenje može smatrati tužbom.

Šta piše u prigovoru?

Advokat kompanije "To Montenegro" (dužnik) je u prigovoru na izvršno rješenje Vujotića i potraživanje od 25,5 hiljada eura, tražio od suda da prigovor usvoji i njime obaveže "Montenegro erlajns" (povjerilac) da im nadoknadi troškove sastavljanja tog dokumenta, uz uvećanje za PDV.

"Izvršni povjerilac uz predlog za izvršenje nije dostavio bilo kakav dokaz da je pružio usluge navedene u fakturama izvršnom dužniku, te po kom osnovu su navedene usluge izvršene", piše u prigovoru.

Osim toga, navodi se da MA nije dostavio ugovor ili neki drugi dokaz koji bi ukazivao na poslovni odnos između ove dvije firme i koji bi bio osnov za potraživanje, te da u fakturama postoje nejasnoće i da su iste kontradiktorne sa činjeničnim stanjem. Dodatno se ističe da fakture koje je "Montenegro erlajns" priložio ne predstavljaju originale, već da su kopije.

U prigovoru državnog avioprevoznika se ističe da su u fakturi od 29. juna kao usluge navedene, "korišćenje automobila u sterilnoj zoni aerodroma Podgorica u periodu od 08.02. do 28.04.2021. godine" ali i da "To Montenegro" do 6. aprila nije posjedovao avione, čime ove usluge nije mogao koristiti.

"U spornim fakturama nisu naznačene vrsta i obim obaveze, već je samo pobrojan cjenovnik po vozilima dok nije navedeno kada je dužnik navodno koristio usluge, u kojem obimu i kako je povjerilac došao do iznosa od 11,06 hiljada, odnosno 4,62 hiljade eura što sve ukazuje na nezakonitost pobijanog rješenja", navodi se u prigovoru.

Osim toga, piše i da se u fakturi od 30. juna 2021. navode usluge, korišćenje djelova i materijala iz magacina u hangaru u Podgorici za januar te godine, iako iz "To Montenegra" naglašavaju da ta kompanija tada nije postojala. Oni su u prigovoru naglasili da su osnovani 8. februara 2021., pa nisu mogli da pružaju usluge korišćenja djelova i materijala iz magacina u hangaru na aerodromu Podgorica u januaru, obzirom da tada nisu bili registrovani u Centralni registar privrednih subjekata.

Dodatno, tvrde da su dostavili dokaze da su materijale u hangaru u januaru 2021., koristio, naručivao i zaduživao "Montenegro erlajns".

Prigovor smatraju neosnovanim

Iz kompanije "Montenegro erlajns" su u odgovoru na prigovor naveli da je on neosnovan, navodi se u rješenju Vijeća Privrednog suda. Pojasnili su i da je javni izvršitelj "To Montenegru" dostavio kopije uz napomenu da se u njihovu autentičnost može uvjeriti ukoliko za tim bude potrebe.

Prema istom dokumentu, MA je pojasnio da je dug nastao jer je "To Montenegro" koristio njihovu materijalnu i ljudsku imovinu pri čemu su predložili i da Vijeće odbije prigovor državnog avioprevoznika.

"Po ocjeni Vijeća, dužnik je učinio vjerovatnim navode iz prigovora kojim rješenje pobija u cjelini, te osporava osnov i visinu zahtjeva, kao i vrstu i obim pruženih usluga, pa je usvojen prigovor a rješenje o izvršenju Vladimira Vujotića stavljeno van snage, te se predlog za izvršenje ima smatrati tužbom", stoji u rješenju Vijeća Privrednog suda.

Bonus video: