Poništen tender EPCG vrijedan 63.500 eura

Državna komsija je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije naručioca nabavke sa članom Zakona o javnim nabavkama, i utvrdila bitnu povredu ZJN
0 komentar(a)
EPCG, Foto: Arhiva Vijesti
EPCG, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 16.05.2018. 14:17h

Razmatrajući žalbu konzorcijuma “Vis Solis Montenegro” izjavljenu protiv  rješenja Elektroprivrede, koja je ponudu firme Eminent izabrala kao najpovoljniju za nabavku radova na izgradnji distributivne transformatoske stanice DTS 10/0,4 kV Lastva Grbaljska, sa priključkom na mrežu, Državna komisija je tender poništila po službenoj dužnosti.

Žaliocu na tenderu, procijenjenje vrijednosti 63.500 eura, čija je ponuda bila među onima koje su odbijene kao neispravne, naručilac sporne nabavke, po pravosnažnosti rješenja, mora vratiti naknadu za vođenje postupka u iznosu 635 eura plus 535 eura na ime troškova za sastavljanje žalbe.

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, Državna komsija je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije naručioca nabavke sa članom Zakona o javnim nabavkama, i utvrdila bitnu povredu ZJN koja se ne može otkloniti naknadnim radnjama, zbog čega je tender poništen po službenoj dužnosti.

Poništena nabavka ANB za usluge čišćenja

Povodom žalbe firme Clean express izjavljene protiv odluke Agencije za nacionalnu bezbjednost o izboru najpovoljnije ponude,  Državna komisija poništila je, po službenoj dužnosti, tender za održavanje higijene u ANB-u, procijenjene vrijeednosti 40.000 eura.

Komisija je obavezala ANB da po pravosnažnosti ovog rješenja nadoknadi sredstva uplaćenja za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 400 eura, plus 400 eura na ime troškova žalioca koji je sastavljao žalbu. 

Preporučujemo za Vas