VELIKA MOGUĆNOST ZLOUPOTREBE MATIČNIH BROJEVA

Ustavni sud naložio CKB: Odmah uklonite JMBG iz računa

Ugovor klijenta i banke ne sadrži odredbu kojom mu se stavlja do znanja da može zahtijevati izmjenu broja računa
275 pregleda 9 komentar(a)
CKB, Foto: Boris Pejović
CKB, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 09.08.2017. 05:38h

Crnogorska komercijalna banka (CKB) mora u roku do mjesec dana da prestane da koristi matične brojeve građana za njihove tekuće račune.

Takođe, ona treba odmah na vidljivom mjestu da obavijesti klijente da imaju pravo da traže promjenu računa.

Sve to na osnovu presude Upravnog suda koji je odbio tužbu CKB-a protiv Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

Agencija je ranije donijela rješenje o zabrani korišćenja matičnih brojeva građana u banci. U rješenju Savjeta agencije od 28. aprila 2014, koje je poslije dugog postupka, potvrdio Upravni sud, naređuje se CKB banci da odmah na vidnom mjestu istakne obavještenje klijentima, da imaju pravo da zahtijevaju izmjenu, odnosno otvaranje novog računa.

"Vijesti" su u aprilu 2014. objavile da CKB krši Zakon o zaštiti ličnih podataka, jer broj žiro-računa sačinjava upotrebljavajući JMBG klijenta.

Agencija je tada utvrdila da je riječ o obradi ličnih podataka u većem obimu, što je suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Brojevi žiro-računa u CKB-u sačinjavaju se od oznake banke (510), kompletnog matičnog broja klijenta i dva broja koja su različita za svakog od njih.

To u praksi znači da kada klijent banke dostavi nekome broj žiro-računa radi uplate ili isplate, druga strana ima uvid u njegov JMBG i može da ga zloupotrijebi.

CKB je u tužbi navela da nijedan klijent nije odbio da potpiše ugovor zato što je JMBG sastavni dio računa i da potpisivanju ne prethodi davanje saglasnosti osobe čiji se JMB obrađuje u svrhu otvaranja žiro-računa.

Iz te banke su istakli da na zahtjev klijenta mogu promijeniti broj računa, ali da ih ne smiju mijenjati mimo volje i izričitog zahtjeva korisnika. Između ostalog, naveli su i da je Ugovor o otvaranju i vođenju računa u skladu sa Zakonom o platnom prometu.

Inspektori Agencije utvrdili su tokom nadzora da je u CKB 31. marta 2016. bilo 324.752 računa koji sadrže JMBG.

Utvrđeno je i da Ugovor ne sadrži odredbu kojom se klijentu daje pravo da ne da saglasnost i kojom se stavlja do znanja da može zahtijevati od banke izmjenu broja računa.Iz CKB-a ranije tvrdili da ne krše zakon.

Gjokaj: Ovo je veliki uspjeh Agencije

Predsjednik Savjeta AZLP Muhamed Gjokaj kaže da je presuda “veliki uspjeh za Agenciju i društvo”, jer se JMBG ne može koristiti suprotno svrsi kojoj je namjenjen. On je pohvalio napore člana Savjeta Radenka Lacmanovića koji je Agenciju uspješno zastupao pred Upravnim sudom u ovom predmetu.

“Trend uspješnosti u radu Agencije u rješavanju problema koji se odnose na pravo na zaštitu podataka o ličnosti pokazatelj je da je Agencija posvećena svakom zahtjevu i da se prema njemu odnosi sa najvećom paznjom”, kazao je Gjokaj “Vijestima”.

Preporučujemo za Vas