REVIZOR DAO REZERVU NA IZVJEŠTAJ

Marinu Bar tuži firma iz Letonije: Traže 650.000 eura

SIA Multikapitals traži 650 hiljada eura od Marine na ime pozajmica koje joj je davao 2010. i 2011, kada je bio njen suvlasnik
0 komentar(a)
Marina bar, Foto: Anto Baković
Marina bar, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 19.07.2017. 18:31h

Društvo za reviziju BDO dalo je mišljenje sa rezervom na izvještaj o poslovanju Marine Bar u 2016. godini zbog nerješenih imovinskih odnosa i vrijednih sudskih sporova za koje nije izvršeno rezervisanje.

Revizor ponavlja primjedbe koje se godinama pominju, kao što je ne izvršavanje obaveze iz Zakona o lukama prema kojima lučko zemljište i infrastruktura moraju biti u državnom vlasništvu. Revizor navodi da bez pomoći državnih službi nije moguće izvršiti razgraničenje nad infrastrukturom.

“Nije moguće utvrditi da li će Društvo dobiti pravičnu novčanu naknadu prilikom prenosa vlasništva sa Društva na državu”, naveo je revizor.

Protiv kompanije se vodi više sudskih sporova, za koja nijesu izvršena rezervisanja i čiji konačan ishod, kako navodi revizor, nije moguće predvidjeti.

Kompanija SIA Multikapitals iz Letonije, koja je bila suvlasnik Marine od privatizacije krajem 2009. do raskida ugovora u oktobru 2013. godine, podnijela je tužbu protiv svoje bivše firme kojom traži 650 hiljada eura.

To potraživanje odnosi se na pozajmice od ukupno 425.734 eura €koje su dospjele po osnovu 17 ugovora iz 2010. i 2011. godine sa godišnjom kamatnom stopom od 4,2 odsto. Marina ne priznaje ove obaveze .

Revizor navodi da je zaključcima javnog izvršitelja SIA Multikapitals svoja potraživanja prenio na podgoričku firmu “P group”, čiji je izvršni direktor ruski državljanin Dmitrij Jevšijuhin, a njen vlasnik je beogradska firma Maelia Business Consulting. Direktor beogradske firme je takođe Jevšijuhin, a njen vlasnik je Izraelac Elija Barlas. Prema izvještaju Poreske uprave “P group” ima jednog zaposlenog a prošle godine nije imao registrovane prihode.

Litvanska firma UAB Liman tuži Marinu i traži 20.000 eura.

Luka Bar vodi spor protiv Marine zbog utvrđivanja učešća Luke u vlasništvu Marine jer je Luka gradila sadašnje gatove Marine. Ovaj spor se nalazi u mirovanju radi rješavanja spora uz učešće Vlade.

Vlada je raskinula ugovor o privatizaciji Marine jer SIA Multikapitals i njen partner Latvijas Krajbank, koja je u međuvremenu otišla u stečaj, nijesu ispunili obaveze iz ugovora.

Tročlani bord sebi podijelio 17 hiljada eura naknada i nagrada

Marina Bar je prošlu godinu završila sa profitom od 464 hiljade eura, a neto neraspoređena dobit na kraju prošle godine iznosila je 1,1 milion eura.

Bord direktora kompanije u prošloj godini činili su predsjednik Nikola Milović, i članovi Miladin Mitrović i Igor Hrvatin.

Kako navodi revizor, članovi borda su prošle godine dobili od kompanije ukupno 17.012 eura. Godinu ranije članovi borda dobili su 11.356 eura.

Predsjednik odbora direktora ima pravo na mjesečnu naknadu od jedne prosječne zarade u kompaniji, a članovi borda na naknadu od 70 odsto prosječne zarade. Član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu, ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu, po osnovu članstva u Odboru direktora Marine.

Skupština akcionara je prošle godine na vanrednoj sjednici u aprilu, na predlog odbor direktora, dopunila dnevni red i usvojila odluku da predsjedniku i članovima odbora direktora pripada naknada - nagrada u visini četiri prosječne neto zarade u kompaniji ukoliko kompanija ostvari pozitivne rezultate poslovanja u prethodnoj godini.

Predsjednik borda do aprila prošle godine je bio Anđelko Lojpur, a članovi Branislav Branković i Nikola Milović.

Obaveze za kamate 52 hiljade eura

Marina nije izvršila rezervacije zbog mogućih obaveza prema SIA Multikapitals, ako izgubi sudski spor, ali je obaveze za plaćanje kamata na ove pozajmice uvrstila među “ostale kratkoročne obaveze ”.

Obaveze za ove kamate na kraju 2016. godine iznosile su 52.838 eura.

Iz SIA Multikapitalsa su ranije najavljivali sudske tužbe zbog toga što je Vlada jednostrano raskinula privatizacioni ugovor.

Preporučujemo za Vas