IZVJEŠTAJ O STANJU NA TRŽIŠTU

Poslovanje osiguravajućih kuća u 2016. godini: Ostvarili dobit od 3,82 miliona eura

Od 11 društava za osiguranje osam je u 2016. godini imalo dobit od ukupno 4,52 miliona eura, dok su tri imala gubitak
93 pregleda 0 komentar(a)
novac, pare, Foto: Shutterstock.com
novac, pare, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 08.07.2017. 19:19h

Crnogorske osiguravajuće kuću prošle godine su ostvarile dobit od 3,82 miliona eura, dok su u 2015. imale  minus od  2,76 miliona eura.

To je pokazao Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja za 2016. godinu  koji je nedavno usvojila Agencija za nadzor osiguranja (ANO). Izvještaj je ušao u skupštinsku proceduru.

Od 11 društava za osiguranje  koja su poslovala u Crnoj Gori u 2016. godini osam je ostvarilo dobit od ukupno 4,52 miliona eura, dok su  tri imala gubitak od ukupno 695,2 hiljada  eura.

Podaci ANO pokazuju da su pozitivno poslovali  Grawe osiguranje, Sava Montenegro, Lovćen osiguranje, Generali osiguranje Montenegro, Lovćen životna osiguranja, Unika  životno osiguranje, Swiss osiguranje i Wiener Staӓdtische životno osiguranje. Negativno su poslovali Unika neživotno osiguranje, Atlas life i Merkur osiguranje.  

ANO  je konstatovala da to tržište u prošloj godini  karakterišu pozitivni trendovi u kretanju osnovnih pokazatelja, tako da je  ukupna bruto fakturisana premija bila  80,163 miliona eura  što predstavlja rast od 4,2 odsto  u odnosu na 2015. godinu. 

“Penetracija osiguranja (učešće bruto fakturisane premije u bruto domaćem proizvodu) je ostala na istom nivou kao i u 2015. godini i iznosila je 2,12 odsto, dok je gustina osiguranja (bruto fakturisana premija po stanovniku) iznosila 128,78 eura i zabilježila rast 4,15 odsto  u poređenju sa 2015”, konstatovala je ANO.

U  prošloj godini, kako se dodaje,  nastavljen je negativan uticaj globalnog trenda niskih kamatnih stopa na crnogorske osiguravače u domenu plasiranja novca, a naročito u segmentu poslova životnih osiguranja. Povrat na investicije je u kontinuitetu nizak.

Vrijednost ukupne aktive na nivou svih osiguravajućih kuća bila je 196,68 miliona eura  što je 6,32 odsto više u odnosu na kraj 2015. godine.

“Rast vrijednosti aktive generisan je, prije svega, rastom kategorije 'dugoročna finansijska ulaganja' koja je na kraju 2016. godine bila 129,71 milion eura. Tome je najviše  doprinio rast ulaganja osiguravača u državne  obveznice koja su na kraju prošle godine bila  114,38 miliona eura,  što je za 39,31 odsto  više u odnosu na kraj 2015”, objašnjeno je u izvještaju.

U 2016. godini nije došlo do promjene rasporeda vodećih društava u odnosu na 2015. I dalje je najveće društvo u segmentu životnog osiguranja Grawe osiguranje, sa učešćem od 37,52 odsto  u ukupnoj premiji životnih osiguranja, slijedi Wiener Stӓadtische životno osiguranje sa 22,08 odsto, Merkur 15,13 odsto, Uniqa životno osiguranje  13,42 odsto, Lovćen životna osiguranja sa 9,16 odsto  i Atlas Life sa 2,69 odsto.

Podaci pokazuju da  u bruto fakturisanoj premiji neživotnih osiguranja najveće učešće od 44,98 odsto i dalje ima Lovćen osiguranje. Na drugom mjestu je  Sava Montenegro sa učešćem od 17,54 odsto, Generali osiguranje Montenegro sa 16,49 odsto, Uniqa neživotno osiguranje sa 15,78 odsto  i Swiss osiguranje sa 5,21 odsto.

“Rastu ukupne bruto fakturisane premije najviše je doprinio rast bruto fakturisane premije neživotnih osiguranja i to u apsolutnom iznosu od 2,45 miliona  dok je rast bruto fakturisane premije životnih osiguranja iznosio 770.708  hiljada”, navodi se u izvještaju.

Rast tržišnog učešća u 2016. zabilježile četiri kompanije

Četiri društva sa najvećom bruto fakturisanom premijom su Lovćen osiguranje, Sava Montenegro, Generali osiguranje Montenegro i Uniqa neživotno osiguranje.

“Tržišno učešće ova četiri društva u posmatranom periodu je iznosilo 78,59 odsto”,   konstatovala je ANO u izvještaju.

Dodaje se da je rast tržišnog učešća u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu ostvaren kod društava  Wiener Stadtische životno osiguranje,  Swiss osiguranje, Generali osiguranje Montenegro  i Lovćen životna osiguranja.

Preporučujemo za Vas