Uz Zakon o uslugama spremniji za EU i zajedničko tržište

Danom pristupanja EU, slobodno tržište omogućiće korisnicima širi izbor i bolje usluge po nižim cijenama
223 pregleda 1 komentar(a)
Goran Šćepanović, Foto: Gov.me
Goran Šćepanović, Foto: Gov.me
Ažurirano: 03.07.2017. 19:46h

Jednostavnije procedure za obavljanje uslužnih djelatnosti, pravo na poslovno nastanjivanje privrednih subjekata i sloboda prekograničnog pružanja usluga novine su koje donosi predlog Zakona o uslugama, koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije Goran Šćepanović kazao je u razgovoru za “Vijesti” da je puna primjena ovog Zakona predviđena danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

„To ujedno znači da će se danom ulaska u EU iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta usluga kako za pružaoce, tako i za korisnike usluga. Ovo posebno imajući u vidu da je konkurentno tržište usluga od ključne važnosti za podsticanje ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta u Crnoj Gori. Danom pristupanja EU, slobodno tržište usluga 'prisiljava' države članice da uklone ograničenja kada je u pitanju poslovno nastanjivanje privrednih subjekata i prekogranično pružanje usluga, uz istovremeno povećanje transparentnosti i informisanosti korisnika usluga, što omogućava korisnicima širi izbor i bolje usluge po nižim cijenama“, kazao je Šćepanović.

Zakon će se, kako je pojasnio, primjenjivati na one usluge za čije je vršenje neophodna odluka organa vlasti, kao što su advokatske, arhitektonske, inženjerske, veterinarske, obrazovne, zanatske, usluge u vezi sa poljoprivredom i šumarstvom, usluge koje se odnose na kulturu, turizam, sportske i usluge fitnesa, građevinske, usluge vezane za nekretnine, industriju kao što su instalacija i održavanje mašina, komercijalne, usluge maloprodaje i druge. Kako je tržište usluga veoma dinamično, zakonom se obezbjeđuju pravila i za nove usluge koje se pojavljuju na tržištu.

Zakon ne tretira između ostalog, finansijske usluge, usluge u oblasti saobraćaja, audiovizuelne, elektronske komunikacione usluge, zdravstvene, usluge u vezi sa socijalnim stanovanjem, socijalnom i dječjom zaštitom.

„Zakonom se predviđa i uspostavljanje Jedinstvene kontakt tačke (JKT) u Ministarstvu ekonomije čime će se osigurati laka dostupnost informacija elektronskim putem i mogućnost da se tim informacijama pristupi bez prepreka, na način da se na jednom mjestu mogu obaviti svi postupci i formalnosti, kao i pristupanje Informacionom sistemu unutrašnjeg tržišta (IMI sistem) za administrativnu saradnju i elektronsku razmjenu informacija“, kazao je Šćepanović i dodao da će poslove koordinacije IMI sistemom obavljati Ministarstvo ekonomije.

Sloboda pružanja usluga predstavlja jednu od četiri ekonomske slobode u okviru EU, a o važnosti sektora usluga govori činjenica da predstavlja preko 70 odsto BDP-a i pokretačku snagu stvaranja novih radnih mjesta u Evropskoj uniji.

“To je od posebne važnosti za otvorenu i eurizovanu ekonomiju Crne Gore, snažno orijentisanu na sektor usluga i uz model razvoja baziran na privlačenju stranih investicija”, kazao je Šćepanović.

Potrebna izmjena šezdeset propisa

Kako je saopšteno iz Ministarstva, ovaj zakon je usaglašen sa Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu Evropske unije.

„Da bi se obezbijedila puna primjena Direktive, nadležni resori su u obavezi da izmijene sektorsko zakonodavstvo, oko 60 pravnih akata, kao što je utvrđeno Akcionim planom za transponovanje Direktive o uslugama koji je donijet u junu 2015. godine za period 2015-2018“, kazao je Šćepanović.

Bonus video: