SJEDNICA SAVJETA ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE

Nije uspio tender za "Buljaricu"

216 pregleda 5 komentar(a)
Buljarica, Foto: Vuk Lajović
Buljarica, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 19.06.2017. 16:39h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte proglasio je neuspjelim Javni tender za valorizaciju lokacije "Buljarica".

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je danas petu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković .

"Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio i usvojio Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog Javnog tendera za valorizaciju lokacije "Buljarica", opštine Bar i Budva, putem prodaje i davanja u dugoročni zakup sa Odlukom o proglašenju tenedera neuspjelim, koji je dostavila Tenederska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta. Predsjednik Tenderske komisije Pavle Radulović informisao je Savjet da je na Javni poziv za učešće na međunarodnom tenderu za valorozaciju ove lokacije, objavljen 12. maja 2016 godine i izmijenjen dva dana kasnije, prispjela jedna ponuda i to kompanije "CDC International Corporation", sa sjedištem na Kajmanskim ostrvima, da je ponuda uključivala kupoprodajnu cijenu od 108.761.000 eura, koja je tražena Javnim pozivom i zakupninu u iznosu od 2,06 eura po kvadratnom metru zemljišta godišnje i 1,77 eura po kvadratnom metru akvatorijuma godišnje, te da je stoga Tenderska komisija ponudu ocijenila formalno ispravnom. Kako tokom pregovora ponuđač nije odustao od svog Konceptualnog master plana koji nije usklađen sa planskim parametrima i smjernicama iskazanim u Nacrtu prostornog plana posebne namjene za obalno područje Tenderska komisija je donijela odluku o proglašenju tendera neuspjelim koju je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio", saopšteno je iz Vlade crne Gore.

U saopštenju se dodaje da je razmotrena Informacija o aktivnostima u cilju raspisivanja Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata u svojini HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj , koji je dostavila Tenederska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta.

"Savjet je jednoglasno usvojio Informaciju i zadužio Tendersku komisiju za valorizaciju turističkih lokaliteta da u što skorijem roku objavi javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata u svojini HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj. Više članova Savjeta izrazilo je tokom diskusije zadovoljstvo činjenicom da postoji interesovanje renomiranih svjetskih kompanija za kvalitetnu valorizaciju ovog državnog resursa i strateško partnerstvo. Predsjednik Savjeta je, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, ocijenio veoma važnim što brže stvaranje svih pretpostavki za uspješno okončanje procesa turističke valorizacije. Vlada Crne Gore predvidjela je Planom privatizacije za 2017. godinu privatizaciju HTP Ulcinjska rivijera AD, Ulcinj putem međunarodnog tendera, prodajom akcija, dokapitalizacijom ili dugoročnim zakupom", navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Iz Vlade su kazali da minimalna prosječna godišnja cijena zakupa predmetnih objekata i zemljišta Kompleksa HTP Ulcinjska Rivijera AD, za period trajanja zakupa od 30 godina, predstavlja 3,5 odsto od ukupnih projektovanih godišnjih prihoda predmeta tendera, pri čemu prosječni godišnji iznos Zakupnine obračunat po tom osnovu ne može biti niži od 450.000 eura.

"Uslov je da investicioni program mora predvidjeti unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa 4 međunarodne zvjezdice i izgradnju novih objekata tako da nakon ispunjenja Investicionog programa Kompleks bude kapaciteta minimum 600 soba kvaliteta 4 međunarodne zvjezdice. Takođe je uslov da vrijednost Investicionog programa mora predvidjeti minimalna ulaganja Ponuđača u rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećih turističkih objekata, izgradnju novih i upravljanje istim u skladu sa najvišim internacionalno usvojenim standardima kvaliteta, u iznosu ne manjem od deset miliona eura i to u prvih 5 godina zakupa. Svi objekti, uključujući i one koji će biti izgrađeni, po isteku zakupa ostaju u vlasništvu države Crne Gore", rekli su iz Vlade.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte upoznat je sa Informacijom Hotelske grupe Budvanska rivijera o potrebi nove procjene kompanije u cilju njene segmentacije.

"Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte donio je Predlog odluke o izmjeni Odluke o Planu privatizacije za 2017. godinu tako što se sa liste lokaliteta za turističku valorizaciju izuzima kompleks Šaskog jezera sa Vladimir ekonomijom budući da je u međuvremenu formirana posebna Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u čijoj je nadležnosti valorizacija poljoprivrednog zemljišta", zaključuje se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Preporučujemo za Vas