NOVI ANEKS ZA HOTEL KRISTAL RIVIJERA

Iz Budvanske rivijere tvrde: U hotelu neće biti stanova za tržište

“Na zemljištu Budvanske rivijere planiran je isključivo hotel sa sobama različite strukture, kategorije pet zvjezdica”
173 pregleda 0 komentar(a)
hotel Kristal, Foto: Vuk Lajović
hotel Kristal, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 24.05.2017. 19:48h

Hotelska grupa Budvanska rivijera i kompanija Euromix trade pripremaju novi aneks ugovora za hotel Kristal rivijera u Petrovcu, ali iz Budvanske rivijere tvrde da njime nije predviđeno pretvaranje hotela u apartmane za tržište.

"Pretvaranje hotelskog kompleksa na zemljištu Budvanske rivijere u apartmane za tržište, nikada nije bilo predmet razgovora između Hotelske grupe Budvanska rivijera i Euromix tradea, pa shodno tome neće i ne može biti predmet budućeg aneksa ugovora", saopštili su "Vijestima" iz Budvanske rivijere, čime su odbacili spekulacije da će hotel biti pretvoren u kondo hotel.

Ugovor o zajedničkom ulaganju između Budvanske rivijere i Euromix toursa zaključen je krajem maja 2011. Njime je predviđeno da od ukupno 269 smještajnih jedinica u budućem hotelu 48 pripadne odvojenom hotelu Kristal i pređe u vlasništvo Budvanske rivijere. Rok za završetak odvojenog hotela bio je 1. oktobar prošle godine.

Izgradnja Kristal rivijere podijeljena je u faze. Prva faza obuhvata izgradnju objekata A i B, ukupno 172 smještajne jedinice, a druga završetak objekta C, odnosno 97 smještajnih jedinica i obuhvata garažu, spa&wellness...

Spekulacije da bi se blok C mogao pretvoriti u kondo hotel, probudilo je mišljenje Ministarstva održivog razvoja, koje je dalo na zahtjev Euromix tradea.

Euromix trade je sredinom aprila tražio mišljenje da li je moguće da se dobije dozvola za gradnju objekta C - Rivijera kristal, u svjetlu opštinske odluke o stavljanju van snage DUP-a “Petrovac centar“.

"Rekonstrukcija postojećeg hotela u kondo hotel sa aspekta navedene odluke nije moguća“, navodi se u odgovoru resornog Ministarstva.

Iz Budvanske rivijere kazali su da se takozvani objekat C koji je fizički odvojen od ostatka hotela, nalazi na zemljištu Euromix tradea i nije predmet međusobnog ugovora, tako da Budvanska rivijera nije upoznata sa aktivnostima Euromix trade o promjeni statusa tog objekta.

"Na zemljištu Hotelske grupe, koje je ulog ovekompanije u zajedničkom projektu i predmet postojećeg ugovora, planiran je isključivo hotel sa sobama različite strukture ekskluzivne kategorije pet zvjezdica i pratećim sadržajima“, ističu iz Hotelske grupe.

Koncept kondo hotela je prepoznat po krilatici „odmaram se u vlasništvu”. On podrazumijeva da investitor dio kapaciteta može prodati, ali da i dalje cijeli kompleks funkcioniše po principu hotelskog objekta, odnosno da ima svoj servis i uslugu.

Vlasnik kondo apartmana može ga godišnje koristiti nekoliko mjeseci, a onda ga izdavati turistima. Ovaj vid investiranja u nekretnine je cijenjen jer njime dobija i investitor od prodaje i novi vlasnik od iznajmljivanja apartmana.

Budvanska rivijera trebalo bi da zaključi novi aneks ugovora sa kompanijom Euromix trade o završetku petrovačkog hotela Kristal rivijera. Prethodni tekst aneksa koji je bio usaglašen i usvojio ga je Savjet za privatizaciju, zastario je, jer su njime predviđeni rokovi istekli, pa je u toku usaglašavanje novog teksta aneksa.

Euromix trade je ponudio bankarsku garanciju ako projekt ne završi u roku, a sa druge strane zbog kredita koji bude uzeo da bi dovršio hotel, na zemljištu Budvanske rivijere neće biti upisana hipoteka.

"Na snazi je ugovor koji je Budvanska rivijera potpisala sa kompanijom Euromix Trade o zajedničkoj gradnji/zajedničkom ulaganju u novi hotel u Petrovcu, kategorije pet zvjezdica. Ugovor predviđa da na ime ustupljenog zemljišta, jedan dio novog hotela koji predstavlja funkcionalnu cjelinu bude u vlasništvu i pod upravom Budvanske rivijere. Kako u planiranom roku od strane investitora nije došlo do završetka projekta, pokrenuta je procedura za zaključivanje aneksa ugovora, kojim bi se u skladu sa zakonom i stvarnim stanjem na terenu izvršilo produženje roka za završetak objekta koji će pripasti Hotelskoj grupi Budvanska rivijera”, rekli su iz kompanije.

Dodaju da je aneksom predviđena saglasnost Hotelske grupe za upis hipoteke na zemljište koje će biti prenijeto Euromix tradeu, nakon završetka objekta, shodno osnovnom Ugovoru.

"Upis hipoteke, kao obezbjeđenje kredita koji Euromix trade bude dobio od kreditora, nije dozvoljen na dijelu hotela sa zemljištem koje treba da ostane vlasništvo Budvanske rivijere“, saopštili su iz službe za informisanje Hotelske grupe.

Aneks će precizirati rokove, ali i raskidne odredbe

Iz Budvanske rivijere su istakli da su pojedini rokovi predviđeni aneksom u momentu kada ga je usvojio Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte već bili istekli, te on nije potpisan.

"Zbog iskazanog interesovanje pojedinih kreditora da podrže nastavak izgradnje hotela u najkraćem roku, pristupilo se novom usaglašavanju teksta aneksa, koji će biti predmet odlučivanja Odbora direktora i Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Aneks će precizirati rokove i kaznene, odnosno raskidne odredbe“, saopštili su iz Hotelske grupe.

Osnovnim ugovorom o zajedničkom ulaganju, kako su pojasnili iz Budvanske rivijere, Euromix trade je bio dužan da obezbijedi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 1.008.000 eura i ta garancija je i dalje važeća i naplativa na prvi poziv.

Preporučujemo za Vas