CRNOJ GORI TREBA POUZDAN SERVIS

Konatar: Privredna komora je sada reketaška organizacija

„PKCG su neophodne reforme, jer od ovakve Komore, osim malog broja ljudi koji su interesno vezani, ni građani, ni preduzeća u Crnoj Gori nemaju apsolutno nikakve koristi. Iako 99 odsto registrovanih preduzeća nikada nijesu imali bilo kakvu direktnu ili indirektnu korist od članstva u PKCG, oni su suprotno Ustavu primorani da budu članovi i po osnovu toga plaćaju članarinu”
146 pregleda 1 komentar(a)
Miloš Konatar, Foto: Filip Roganović
Miloš Konatar, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 14.05.2017. 11:53h

Crnoj Gori je potrebna Privredna komora (PKCG) kao pouzdan servis, a ne kao netransparentna reketaška organizacija, koja na neustavan način naplaćuje godišnje članarine preduzećima, saopštio je potpredsjednik Građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija (URA), Miloš Konatar. On je kazao da će poslanici URA-e, sa opozicionim kolegama, Ustavnom sudu podnijeti predlog za ocjenu ustavnosti Statuta i odluke o članskom doprinosu PKCG. „PKCG su neophodne reforme, jer od ovakve Komore, osim malog broja ljudi koji su interesno vezani, ni građani, ni preduzeća u Crnoj Gori nemaju apsolutno nikakve koristi. Iako 99 odsto registrovanih preduzeća nikada nijesu imali bilo kakvu direktnu ili indirektnu korist od članstva u PKCG, oni su suprotno Ustavu primorani da budu članovi i po osnovu toga plaćaju članarinu”, rekao je Konatar na konferenciji za novinare. On smatra da PKCG treba da bude efikasna, transparentna i funkcionalna organizacija, koja radi u korist svih preduzeća i finansira se u skladu sa Ustavom i zakonima. Konatar je dodao da je Crnoj Gori potrebna PKCG u koju će crnogorski privrednici sa zadovoljstvom i dobrovoljno dolaziti i koja će im biti istinska podrška i servis. “Nažalost, u ovom trenutku PKCG predstavlja jednu nefunkcionalnu i parazitsku organizaciju koja živi na račun preduzetnika i preduzeća, koji su suprotno Ustavu primorani da bez prava izbora budu članovi i plaćaju članarinu”, naveo je Konatar. On je poručio da se Crna Gora sada više nego ikada mora domaćinski odnositi prema novcu. “Kakvu korist danas imaju privrednici od ove i ovakve PKCG? Da li privrednici i građani imaju korist od skupog voznog parka rukovodstva PKCG ili od potpuno neproduktivnih službenih putovanja”, pitao je Konatar. On je dodao da je PKCG zatvoreno udruženje, jer je, između ostalog, Statutom predviđeno da predsjednik Komore predlaže članove Upravnog odbora, dok njega bira Upravni odbor. “Kamo sreće da se novac koji su preduzeća platila PKCG usmjerio u fond za talente ili mlade istraživače i naučnike. Umjesto ulaganja u razvoj, crnogorski privrednici finansiraju jedan truli i prevaziđeni sistem po kom nažalost funkcioniše PKCG”, rekao je Konatar. On je poručio da je vrijeme da se to promijeni i da Crna Gora, umjesto bacanja para, počne da ulaže u znanje i budućnost. Konatar je naveo da je Statutom PKCG propisano da se članstvo u toj asocijaciji stiče upisom u registar privrednih subjekata. “Dakle, to obavezno članstvo se nameće Statutom, kao internim aktom, dok se u Zakonu o PKCG uopšte ne predviđa način na koji preduzeća u Crnoj Gori postaju članovi PKCG”, objasnio je Konatar. On smatra da se na taj način direktno krši Ustav, koji onemogućava ograničavanje ljudskih prava i sloboda, odnosno nametanje ograničenja određenog prava, kao što je obaveza članstva u PKCG Statutom kao aktom nižim od zakona. Konatar je dodao da je na taj način prekršen Ustava kojim je eksplicitno definisano da se niko ne može prisiliti da bude član nekog udruženja. “Ista garancija je zapisana i u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Takođe, propisivanje obaveznog članstva se na osnovu prakse Ustavnog suda smatra suprotnim načelu podjele vlasti predviđene Ustavom”, kazao je Konatar. On je objasnio da iz Ustava proizilazi da se samo zakonom može urediti način ostvarivanja tog prava, a ne da se njegovo uređivanje prenosi na nadležnost drugim subjektima, odnosno Privrednoj komori. “Iz toga proizilazi da sporni član Statuta PKCG nije u skladu sa Ustavom, jer definiše obavezno članstvo na način suprotan ovlašćenju za utvrđivanjem pitanja ograničenja ljudskih prava, slobodi udruživanja i načelima zakonitosti i podjele vlasti”, kazao je Konatar. On je, objašnjavajući neustavnost odluke o utvrđivanju članskog doprinosa za PKCG, saopštio da je Ustavom eksplicitno definisano da se porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom. “Analiza pravne prirode članskog doprinosa nesumnjivo navodi na zaključak da je riječ o fiskalnom obliku koji je praktično identičan sa doprinosima za socijalno osiguranje i kao takav se smije uvoditi isključivo zakonom. Za razliku od doprinosa za socijalno osiguranje, članski doprinos nije regulisan Zakonom o PKCG, već opštim aktima niže pravne prirode”, rekao je Konatar. On je dodao da je spornom odlukom PKCG uredila materiju koja je isključivo u nadležnosti zakonodavca, čime su prekršeni članovi Ustava kojima je predviđeno da se ljudska prava mogu ograničiti isključivo na osnovu zakona. Prekršeni su i članovi kojim se propisuje da samo zakon može biti izvor poreske obaveze, kao i oni po pitanju načela zakonitosti i podjele vlasti. “Na osnovu toga proizilazi da sporno propisivanje iz odluke o utvrđivanju osnovice i stope za obračun članskog doprinosa za PKCG za ovu godinu nije u saglasnosti sa Ustavom”, zaključio je Konatar.

Preporučujemo za Vas