ODLUKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Zabranjena eksploatacija šljunka i pijeska iz rječnih korita

Odluka o zabrani je, rezultat činjenice da je istekla važnost projekata regulacije ovih vodotoka, koji su neophodan zakonski uslov za pokretanje postupka dodjele koncesija, potrebe da regulacioni planovi i koncesioni akti koji iz njih proističu obezbijede eksploataciju u svrhu regulacije vodotoka i garantuju obezbjeđenje javnog interesa
201 pregleda 7 komentar(a)
Transpetrol, šljunak Tara, Foto: Dragana Šćepanović
Transpetrol, šljunak Tara, Foto: Dragana Šćepanović
Ažurirano: 07.04.2017. 15:45h

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zabranilo je dalju eksploataciju šljunka i pijeska iz rječnih korita.

Iz Ministarstva su kazali da su svi dosadašnji ugovori o eksploataciji rječnih nanosa na 25 lokacija u koritima rijeka: Morače, Lima, Tare, Ibra, Grnčara i Gračanice, istekli tokom 2016. godine.

"Ministarstvo neće pokretati procedure za dodjelu koncesija do stvaranja svih neophodnih pretpostavki za uvođenje reda u ovoj oblasti”, saopšteno je iz Ministarstva.

Odluka o zabrani je, kako dodaju, rezultat činjenice da je istekla važnost projekata regulacije ovih vodotoka, koji su neophodan zakonski uslov za pokretanje postupka dodjele koncesija, potrebe da regulacioni planovi i koncesioni akti koji iz njih proističu obezbijede eksploataciju u svrhu regulacije vodotoka i garantuju obezbjeđenje javnog interesa.

Takođe, odluka je, kako je saopšteno, donesena i zbog potrebe revitalizacije stanja životne sredine u rječnim koritima, zaštite, očuvanja biodiverziteta, a posebno ribljih staništa, ribljeg fonda i kvaliteta voda.

Razlog za zabranu je i što analize pokazuju da obustava eksploatacije ne može izazvati poremećaje na tržištu - nestašicu ovog građevinskog materijala, a posebno imajući u vidu sve veću ponudu i kvalitetno i cjenovno konkurentnog materijala iz kamenoloma, kao i činjenica da je ukupni prihod od ovih koncesionih naknada u prošloj godini bio svega 25.000 eura.

“Izuzetno, saglasnost za eksploataciju izdavaće se samo u svrhu interventnih radova, poput uklanjanja uskih grla u koritima rijeka i slično, čije bi odlaganje moglo prouzrokovati štetne posljedice”, rekli su iz Ministarstva.

Dodaju da će se nastaviti sa regulacijom donjeg toka Morače, koja se izvodi u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače i ugovora koji je potpisan i čije sprovođenje kontroliše Uprava za vode.

“I u ovom dijelu će se pojačati nadzor, kako bi izvođači radova dosljedno izvršavali radove i u obimu i u dinamici, u skladu sa glavnim projektom i ugovorenim obavezama. Ministarstvo će u dodatnoj komunikaciji sa međunarodnim institucijama sa kojima sarađuje na projektima u oblasti vodoprivrede, uložiti napore u cilju obezbjeđenja neophodnih sredstava za izradu Projekata regulacije vodotoka i njihovu realizaciju”, naveli su iz Ministarstva.

Javnost, civilni sektora, zainteresovane organizacije i pojedinci da daju doprinos

Ministarstvo je pozvalo javnost, predstavnike civilnog sektora, zainteresovane organizacije i pojedince da daju doprinos kontroli sprovođenja obustave eksploatacije šljunka i pijeska u rječnim koritima, u cilju suzbijanja pojava koje imaju negativne ekološke i ekonomke posljedice. U cilju efikasne komunikacije Ministarstvo je u nadležnoj Upravi za vode obezbijedilo kontakt telefon: 020/224-593 i email: prijavieksploataciju@uzv.gov.me.