"POSLOVALI U POUZDANOM I STABILNOM AMBIJENTU"

Jovanović: TE Pljevlja proizvela 1,22 hiljade GWh struje, radili smo na ekstremno niskim temperaturama

„Prvi put je TE ostvarila dnevnu proizvodnju od pet hiljada MWh električne energije, što takođe predstavlja rekord u radu proizvodnih pogona. Proizvodnja se u decembru i januaru odvijala u uslovima izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika“, saopštio je Jovanović
0 komentar(a)
Termoelektrana Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Termoelektrana Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 05.03.2017. 13:31h

Pljevaljska Termoelektrana (TE) prošle godine je poslovala u pouzdanom i stabilnom ambijentu i proizvela 1,22 hiljade gigavat sati (GWh) električne energije, saopštio je njen direktor, Luka Jovanović.

„Prošla godina u TE je prošla u ambijentu pouzdanog i stabilnog rada, dok je nivo proizvodnje bio direktno zavistan od plana koji je diktirao menažment“, kazao je Jovanović za list Elektroprivreda.

On je dodao da je plan ostvaren na nivou od 95,7 odsto ukoliko se njegova realizacija posmatra sa pozicije energatskog bilansa za proteklu godinu.

„Tačnije TE je prošle godine proizvela 1,22 hiljade GWh električne energije od planiranih 1,29 hiljada GWh. Prema takozvanom voznom redu, koji je dafinisao menadžment, u prošloj godini je realizacija koju je ostvarila TE bila na nivou od 99 odsto“, rekao je Jovanović.

On je naveo da je TE u decembru zabilježila rekordnu proizvodnju električne energije od 152,38 hiljada megavat sati (MWh), što je rekord u njenom radu na mjesečnom nivou.

„Prvi put je TE ostvarila dnevnu proizvodnju od pet hiljada MWh električne energije, što takođe predstavlja rekord u radu proizvodnih pogona. Proizvodnja se u decembru i januaru odvijala u uslovima izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika“, saopštio je Jovanović.

On je objasnio da su pogoni u tom periodu radili na ekstremno niskim temperaturama i da je zahvaljujući izuzetnim naporima ljudi iz službi održavanja i proizvodnje TE nesmetano obavljana proizvodnja.

„Zahvaljujući stručnosti i znanju kadra podignuta je snaga na 'pragu elektrane' sa dosadašnjih 198,5 MW na 205 MW. Na taj način se za približno istu potrošnju uglja i sopstvenu potrošnju, dobilo novih šest MW snage, što pozitivno utiče na efikasnost rada, kao i na proizvodnu cijenu energije“, rekao je Jovanović.

On je dodao da TE sa oko 45 odsto učestvuje u ukupnoj proizvodnji energije iz sopstvenih izvora Elektroprivrede (EPCG).

„Taj podatak najbolje govori o njenoj baznoj ulozi proizvođača električne energije iz domaćih izvora, ali i njenoj nezamjenjivosti, ako uzmemo u obzir aktuelni ambijent proizvodnje energije u crnogorskim uslovima“, kazao je Jovanović.

On je podsjetio i na izuzetnu ulogu TE u sadašnjem, ali i proteklim periodima, posebno kada nije bilo dovoljno vodenih dotoka za naše hidrocentrale.

„U tim periodima TE je bila pouzdan oslonac za uredno snabdijevanje potrošača“, naveo je Jovanović.

On je rekao da je ove godine planiran godišnji remont postrojenja, koji će trajati dva mjeseca.

„Tokom remontnih poslova, pored ostalih, planirani su i radovi na kapitalnom remontu turbogeneratorskog postrojenja. Planirani radovi, koji će biti obavljeni tokom kapitalnog remonta, imaju za cilj da obezbijede pouzdan rad turbinskog postrojena TE u narednih pet godina“, zaključio je Jovanović.