Global Ports kasni sa investicijama u Port of Adria

Na sjednici Savjeta donijeta je i odluka o prodaji manjinskog paketa akcija društva „Tara aerospace and defence product“ Mojkovac i prodaji hotela Piva u Plužinama koji je dio imovine Hotelske grupeBudvanska rivijera
1 komentar(a)
Port of Adria, Foto: Radomir Petrić
Port of Adria, Foto: Radomir Petrić
Ažurirano: 26.12.2016. 20:35h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio je juče izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa ugovorom o kupoprodaji Kontejnerskih terminala (Port of Adria) i zaključio da turska kompanija Global Ports kasni u realizaciji investicije, zbog čega će se od njega tražiti da dostavi jasan plan za zaključenje ugovorene investicije.

Izvještaj je pripremila revizorska kuća Ernst & Young iz Podgorice.

Predsjednici sindikalnih organizacija radnika Port of Adria nedavno su zatražili raskid ugovora sa Global Portsom. Oni su naveli da se Global Ports obavezao da u roku od tri godine investira 13,5 miliona eura i da investicioni program nije realizovan jer nije urađen njegov najznačajniji dio (sanacija operativne obale).

Na današnjoj sjednici Savjeta donijeta je i odluka o prodaji manjinskog paketa akcija društva „Tara aerospace and defence product“ Mojkovac i prodaji hotela Piva u Plužinama koji je dio imovine Hotelske grupeBudvanska rivijera.

Usvajajući izvještaj o realizaciji investicionog programa - izgradnja hotela Park u Bijeloj,Savjet je konstatovao da je investitor Carine” Podgorica prije roka realizovao sve ugovorene obaveze.

“Ispunjenjem investicionih obaveza stekli su se uslovi za brisanje hipoteke koja je stavljena u korist Vlade kao garancija”, navedeno je u saopštenju.

Usvojeni su i izvještaji revizorske kuće Eurorev o kontroli poštovanja obaveza iz ugovora o prodaji 100 odsto udjela u Montenegro defence industry Podgorica i ugovora o prodaji kapitala Hemijske industrije Poliex Berane. U izvještajima je konstatovano da su investitori ispunili ugovorne obaveze

Na sjednici su usvojeni izvještaji o realizovanim investicijama po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu lokacije Orjenski bataljon, ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na projekat Luštica bay Tivat, kao i odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na Luštici – Herceg Novi. Izvještaji će biti upućeni Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Konstatuje se da je kompanija Azmont Investments u 2015. i za 8 mjeseci 2016. godine realizovala investicione i druge aktivnosti u visini od oko 37 miliona eura, a od početka projekta je uloženo oko 174 miliona.

Ugovorom je predviđeno da će se u prve 4 godine od njegovog stupanja na snagu (13. februar 2013. godine) investirati 52 miliona eura u pripremne radove i izgradnju hotelskih sadržaja, dok će se cjelokupna investicija, od 258 miliona eura realizovati u periodu od 8 godina.

“Imajući u vidu ove činjenice, Savjet je konstatovao da ostvareni stepen i dinamika ispunjavanja ugovornih obaveza potvrđuju da se radi o ozbiljnom investitoru i kvalitetnom projektu od višestrukog značaja za Crnu Goru. U tom kontekstu, posebno je naglašeno da početak izgradnje hotela One & Only predstavlja značajan događaj za razvoj hotelske industrije u Crnoj Gori, kao i njeno pozicioniranje na rneđunarodnom turističkom tržištu. U septembru ove godine na gradilištu je, u svim sve fazama izgradnje, bilo angažovano oko 850 radnika, od kojih je 52 odsto iz Crne Gore, dok plaćeni porezi i doprinosi za 60 zaposlenih u Azmont Investments-u za prošlu godinu ukupno iznose preko 1,5 miliona eura”, navodi se u saopštenju.

Kompanija Luštica Development u 2015. i za 8 mjeseci 2016. godine realizovala investicione obaveze od oko 36 miliona eura, a od početka projekta Luštica bay je uloženo ukupno 85 miliona eura u izgradnju vila i apartmana u budućem hotelskom kompleksu, u pripremne radove za izgradnju hotela i golf terena, u izgradnju marine itd.

Savjet je formirao Komisiju za imovinska pitanja i imenovao Komisiju za aukciju i tri tenderske komisije. Takođe Savjet je imenovao Odbor za upravljanje II fazom projekta Socijalni karton - Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS).

Bonus video: