A2A i zbog suše može tražiti 250 miliona eura - Vijesti.me
ITALIJANSKA KOMPANIJA ZA SADA OSTAJE U EPCG

A2A i zbog suše može tražiti 250 miliona eura

Posao oko novog bloka TE Pljevlja vodiće predstavnici Vlade u EPCG

Vladimir Kavarić
Vladimir Kavarić (Foto: Vlada Crne Gore)

Vlada i italijanska kompanija A2A postigli su dogovor da nastave saradnju u crnogorskoj Elektroprivredi (EPCG) još pet godina od momenta kada potpišu novi ugovor,  što bi trebalo da urade do kraja godine, saopštio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić.

Prema informacijama “Vijesti”, ulaganja A2A u narednom petogodišnjem periodu biće definisa biznis planom koji će biti sastavni dio novog akcionarskog ugovora.

Kavarić je juče nakon sjednice Vlade, na kojoj su usvojeni uslovi saradnje (Term Sheet) i Aneks privremenog sporazuma sa A2A, kazao da je postignut dogovor o razvojnim prioritetima. 

"Imamo precizno definisanu dinamiku i rokove po pitanju izgradnje drugog bloka Termoelektrane. Koordinaciju oko izgradnje će preuzeti Vladini predstavnici u odboru direktora EPCG”, rekao je Kavarić.

Sastavni dio dogovora biće i “put” opcija koja podrazumijeva da Vlada plati 250 miliona eura u sedam godišnjih rata, a koju italijanski partneri mogu aktivirati ako se steknu "nepredviđeni uslovi".

"To je samo opcija. Naglašavam da je napravljen dogovor o ostanku, a ne o odlasku A2A iz Crne Gore. Mogu otići zbog nekih nepredviđenih okolnosti,  kao što su inputi sa spoljašnjeg tržišta, vremenskih nepogoda ili suše kada treba realizovati biznis plan, a ako nema dogovora o njemu,   ostaje mogućnost da se aktivira ta opcija," istakao je Kavarić.

"Put" opcija je bila ključna tačka sporenja u pregovorima o uslovima upravljanja EPCG čiji je većinski vlasnik država, a Italijani imaju skoro 42 odsto akcija. Vlada je u pregovorima, koji traju od aprila, za akcije Italijana nudila 200 miliona, pa zatim 230, da bi na kraju cijenu podigla na 250 miliona eura.  Italijani su tražili da im država plati oko 270 miliona eura, a prvobitno i više.

A2A bi mogla izaći iz EPCG i u slučaju prekoračenja troškova gradnje drugog bloka TE o kojoj se pregovara sa češkom kompanijom Škoda Praha. Česi su ponudili da izgrade TE snage 254 megavata po po cijeni od 338,5 miliona. 

Konjević novi predsjednik Komisije za koncesije

Vlada je juče za predsjednika Komisije za koncesije imenovala Darka Konjevića, generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede.

Konjević je na mjesto predsjednika Komisije imenovan na predlog Ministarstva ekonomije, a na toj funkciji zamijeniće Ivana Boškovića koji je podnio je ostavku u aprilu ove godine.

Od tada Komisija ne funkcioniše dok su dugovi prema državi po osnovu koncesionih naknada, kako su “Vijesti” ranije objavile, dostigli 18,05 miliona eura na početku septembra. Za članove Komisije za koncesije imenovani su Jovica Petričević  i Miodrag Latković koji će zamijeniti dosadašnje članove Tamaru Gačević i Darka Konjevića.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković rekao je ranije da je svom kolegi iz Specijalnog tužilaštva, Milivoju Katniću, dostavio na preispitivanje dva izvještaja Državne revizorske institucije  o reviziji budžetskih prihoda po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava i registru ugovora o koncesijama.

U ukupnom dugu od 18 miliona najviše učestvuje dug po osnovu  naknade za korišćenje šuma 5,65 miliona, za korišćenje mineralnih sirovina 3,49 miliona, naknade za zaštitu voda od zagađivanja 1,2 miliona, a 1,1 milion za naknade za igre na sreću...

Vlada je izjašanjavanje o predlogu da Miomir M. Mugoša bude novi direktor Poreske uprave odložila za neku od narednih sjednica. 

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru od naredne do 2018. godine koji će biti dostavljen Vladi do kraja ove godine, a Evropskoj komisiji do 31. januara naredne. Odlukom Vlade juče je formiran i tim od 57 članova koji će raditij program ekonomskih reformi.

Predstavnici Vlade su kazali da Nacrt budžeta za narednu godinu nije upućen Vladi i da se ne kasni sa procedurom dostavljanja. Vlada je juče odobrila  refinansiranje postojećeg kredita Opštine Budva kod Komercijalne banke Budva u iznosu od oko dva miliona eura, bez grejs perioda.