Buja gradnja, rad inspekcije više nego skroman - Vijesti.me
oblast planiranja centralizovana

Buja gradnja, rad inspekcije više nego skroman

U vrijeme kada Tivat doživljava pravu poplavu legalne i nelegalne gradnje, obavljeno svega 59 kontrola i donijeto samo jedno rješenje za rušenje i to za malu krstionicu na Prevlaci

Detalj sa obale u Krtolima
Detalj sa obale u Krtolima (Foto: Siniša Luković)

Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma, od 1. januara do početka decembra prošle godine na teritoriji opštine Tivat obavila je ukupno 59 inspekcijskih kontrola, pri čemu je donijela samo jedno rješenje o rušenju bespravno sagrađenog objketa.

Sve to dešava se u vrijeme kada Tivat, zahvaljujući aktuelnom Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, doživljava pravu poplavu što legalne što nelegalne gradnje, do mjere da čak i lokalna uprava u svojim izvještajima koristi definiciju da takvu količinu gradnje raznih, prvenstveno stambenih objekata, grad još nije vidio u svojoj istoriji.


Aktuelni zakon koji je usvojen odlučujućim glasom u Skupštini Tivćanina, poslanika HGI Adrijana Vuksanovića, potpuno je centralizovao oblast planiranja i kontrole dešavanja u prostoru i izuzeo ih iz ruku lokalnih uprava koje sada samo nijemo mogu posmatrati što se dešava sa njihovim prostorom, te poslovično sporoj i optužbama za korupciju obilježenoj inspekciji MORT-a, prijavljivati sve brojnije slučajeve nelegalne gradnje i devastacije prostora.

Gradi se i na pjeni od mora
Gradi se i na pjeni od mora(Foto: Siniša Luković)

Prema Izvještaju o stanju uređenja prostora u Opštini Tivat za 2019. koji je usvojio lokalni parlament na posljednjoj sjednici, ova inspekcija je do početka decembra prošle godine iz Tivta dobila samo 54 prijave investitora o gradnji novih objekata, iako nova gradilišta u Tivtu niču kao pečurke poslije kiše, a građevinska operativa i radnici mogu se vidjeti bukvalno na svakom koraku.

Još je frapantniji podatak da je u istom periodu od prijavljene 54 gradnje, MORT odobrio samo njih 13, do početka decembra još 15 zahtjeva je bilo u proceduri, a 26 zahtjeva investitora za prijavu građenja u Tivtu je odbijeno. Uz samo 59 kontrola ne terenu, jedno rješenje o rušenju i pet rješenja o uklanjanju privremenih objekata, prošlogodišnji učinak inspekcije MORT-a u Tivtu je više nego tanak.

Imajući u vidu činjenicu da je prošle godine inspekcija rješenje o rušenju donijela za kontroverzni mali objekat krstionice u manastiru Svetog Arhagnela Mihaila na Prevlaci i bezuspješno pokušala da ga sprovede u djelo, a da istovremeno ni ne pokušava da sruši objekte poput recimo velike vile italijanskog investitora Franćeska Đentilea sagrađene na cijevima lokalnog vodovoda i bespravne ponte od tridesetak metara koju je Đentile napravio u Krtolima, situacija u Tivtu je još i više zabrinjavajuća.

Nadležni sekretarijat lokalne uprave do 5. decembra prošle godine riješio je ukupno 252 zahtjeva investitora za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU). O veličini interesovanja investitora za gradnju novih objekata u Tivtu govori i podatak da je do tog datuma, lani Opštini podnijeto ukupno 286 zahtjeva za izdavanje UTU, od čega se njih čak 116 odnosi na gradnju novih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te još 65 zahtjeva za rekonstrukciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.

 Zahtjeva za izdavanje UTU za gradnju novih poslovnih objekata bilo je samo 13, a nove infrastrukture samo 11 što dodatno potvrđuje činjenicu da se Tivat zahvaljujući ovakvoj razvojno- legislativnoj strategiji Vlade i lokalne DPS-SD-HGI uprave, intenzivno pretvara u novu Budvu - veliku sezonsku spavaonicu, grad sa brojnim novim zgradama sa stanovima za prodaju na tržištu i grad ”zatvorenih škura” tokom većeg dijela godine.

Do početka decembra naplatili svega 1,28 miliona eura komunalija


Opštinska Direkcija za investicije i razvoj od 1. januara do 9. decembra prošle godine obračunala je i naplatila od investitora ukupno 1.286.160 eura komunalija.
Od toga je 1,19 miliona naplaćeno od investitora novih objekata čija je gradnja započela lani, a 93.614 eura od investitora ranije podignutih bespravnih objekata čiji su zahtjevi za legalizaciju tih zgrada prihvaćeni i odobreni.
Do 9. decembra 2019. godine naplaćeno je 566.497 eura komunalija za fizička lica i 814.571 za pravna lica.
Po osnovu oslobađanja naknade radi rješavanja stambenog pitanja u novim objektima, obračunat je popust u ukupnoj vrijednosti komunalija od 96.892 eura.


Vidi sve komentare