Crna Gora dobila bitku u sporu sa "Medusom" - Vijesti.me
SUD SE OGLASIO NENADLEŽNIM

Crna Gora dobila bitku u sporu sa "Medusom"

Britanska firma pokrenula arbitražu zbog povrede prava na istraživanje nafte

Bez izgubljenih arbitražnih sporova: Zgrada Vlade
Bez izgubljenih arbitražnih sporova: Zgrada Vlade (Foto: Arhiva Vijesti)

Arbitražni tribunal u Hagu se oglasio nenadležnim da odlučuje u arbitražnom sporu koji je britanska kompanija “Medusa Limited” pokrenula u avgustu 2015. godine protiv države Crne Gore.

Ar­bi­tra­žni po­stu­pak je pokrenut zbog, kako je tvrdila britanska kompanija, po­vre­de pra­va na is­tra­ži­va­nje naf­te i ga­sa u di­je­lu pod­mor­ja Cr­ne Go­re, ko­je je ova kom­pa­ni­ja ima­la na osno­vu džo­int ven­čur ugo­vo­ra sa “Ju­go­pe­tro­lom” iz fer­bu­a­ra 2000. go­di­ne.

“Investicioni arbitražni postupak između ‘Medusa (Montenegro) Limiteda’ i Crne Gore je konačno okončan 17. jula 2019. godine. Postupajući arbitražni tribunal se svojom odlukom, koja je strankama dostavljena 25. jula, oglasio u potpunosti nenadležnim da odlučuje o ovom sporu”, saopšteno je juče iz Ministarstva ekonomije.

Iz tog Vladinog resora je objašnjeno da je Arbitražni tribunal u dijelu postupka posvećenom isključivo razmatranju pitanja nadležnosti ustanovio da tužilac nije imao pravo da pokrene arbitražu sa pozivom na tri sporazuma o zaštiti stranih investicija - između Savezne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, zatim između Savezne Republike Jugoslavije i Austrije, i konačno između Crne Gore i Finske. “Medusa” je tvrdila da je Crna Gora prekršila više obaveza iz ta tri sporazuma.

“Iako nije opredijeljena tačna vrijednost spora, tužilac je najavio da će zahtijevati naknadu štete ne manju od 100 miliona eura.

Crna Gora je na samom početku postupka uspješno izdejstvovala da se tribunal ne upušta u razmatranje suštine tužbenih zahtjeva dok prethodno ne odluči da li posjeduje nadležnost da postupa u ovoj arbitraži.

Nakon tako sprovedenog postupka, a uvjerivši se u nedostatke tužiočevih tvrdnji i priloženih dokaza, i u konačnom poklonivši vjeru argumentima Crne Gore, Arbitražni tribunal je većinom glasova odlučio da u potpunosti usvoji zahtjev Crne Gore i oglasi se nenadležnim”, objašnjeno je iz Ministarstva ekonomije.


Vidi sve komentare