Dan: Lažna garancija od dva miliona za firmu koju je Đukanović kupio - Vijesti.me
FALSIFIKOVANJE PODATAKA U PRVOJ BANCI ZA KREDIT FIRME "GLOBAL MONTENEGRO"

Dan: Lažna garancija od dva miliona za firmu koju je Đukanović kupio

Aneksom ugovora o oročavanju sredstava regulisano je da depozit fonda (MIG) služi kao kolateral za ugovor o kreditu odobrenom preduzeću DOO "Global Montenegro", pri čemu nije promijenjen član 5 osnovnog ugovora, kojim bi se onemogućilo povlačenje depozita prije izmirenja svih obaveza po kreditu... - navela je CBCG u svom izvještaju o kontroli poslovanja Prve banke iz maja 2007. godine

Đukanović
Đukanović (Foto: Boris Pejović)

Ekskluzivna dokumentacija koju objavljuje "Dan" pokazuje falsifikovanje podataka u Prvoj banci, za kredit kompanije "Global Montenegro" u kojoj je sada suvlasnik predsjednik države Milo Đukanović.

Radi se o kreditu od 3,1 milion eura, koji je ta banka odobrila 26. februara 2007. godine, a za kupovinu zemljišta u Budvi na kojem je firma "Global Montenegro" planirala gradnju ekskluzivnog stambenog naselja, piše "Dan".

Kako bi novčana pomoć bila odobrena data je garancija od dva miliona depozita Fonda "Mig" u Prvoj banci u kojoj je pojedinačno najveći akcionar predsjednikov brat Aco Đukanović. To se može vidjeti i u dokumentaciji Centralne banke Crne Gore (CBCG), koju je 2012. godine objavila Mreža istraživačkih novinara Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Kod depozita Fonda "Mig", članom 5 Ugovora o oročavanju sredstava ostavljena je mogućnost povlačenja sredstava prije isteka roka oročenja, pri čemu je depozit u tom trenutku bio nenamjenski. Međutim, aneksom ugovora o oročavanju sredstava regulisano je da depozit fonda služi kao kolateral za ugovor o kreditu odobrenom preduzeću DOO "Global Montenegro", pri čemu nije promijenjen član 5 osnovnog ugovora, kojim bi se onemogućilo povlačenje depozita prije izmirenja svih obaveza po kreditu... - navodi CBCG u svom izvještaju o kontroli Prve banke iz maja 2007. godine.

Sada se, nakon toliko godina, ispostavilo da Fond "Mig" nikada nije dao dva miliona eura kao kolateral za Ugovor o kreditu odobrenom preduzeću "Global Montenegro" u kojem je tada (2007. godine) kao suosnivač bila upisana firma "Kia Montenegro", biznismena Vuka Rajkovića, kuma predsjednika Đukanovića.

Vuk Rajković
Rajković(Foto: Savo Prelević)

Osim ekskluzivne dokumentacije, to dokazuje i izjava data "Danu" tadašnjeg direktora Fonda "Mig" Dragana Radusinovića.

"Što se tiče Vašeg pitanja da li sam u ime Fonda "Mig" garantovao kredit nekoj privatnoj firmi 20. februara 2007. godine - apsolutno NE. Radi se o nekom nesporazumu ili koencidenciji koju možemo zajedno vrlo jednostavno razjasniti. Što se tiče upita vezano za oročavanja naših sredstava kod Prve banke, u tom jako aktivnom periodu imali smo velike i česte poslovne aktivnosti sa više banaka pa i Prvom. Uvidom u dokumentaciju vidimo da smo tog datuma oročili sredstva na Prvoj banci, ali već u svim sljedećim našim transakcijama se vidi da su ta sredstva korišćena prema našim potrebama i da se ni deseti dio tog novca nije nalazio na računu već narednih mjeseci - što je dovoljan pokazatelj da sredstva na toj banci nijesu mogla biti nikakav garant - rekao je Radusinović. Istakao je da su sigurni da se ne radi o lošoj namjeri prema njima.

Vlasnik 50 odsto kapitala

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) čelnik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović postao je u januaru 2009. godine vlasnik dijela kapitala kompanije "Global Montenegro". U njegovom imovinskom kartonu na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) može se vidjeti da se radi o 50 odsto vlasništva u tom pravnom subjektu. Đukanović je ranije tvrdio da je vrijedno zemljište u Budvi njegova kompanija "Global Montenegro" platila od kredita od pet miliona eura od Hipo Alpe Adria banke.

"Učinili smo i prvi korak, a to je priprema kvalitetnog biznis plana, na osnovu kojeg je i dobijen kredit od Hypo Alpe-Adria banke u iznosu od 5 miliona eura" kazao je Đukanović.

Međutim, to su demantovala dokumenta do kojih je još 2012. godine došao OCCRP iz crnogorske Uprave za nekretnine i CBCG. Projekat u Budvi kompanije "Global Montenegro" je stopiran.

Ta firma je zapala u probleme i posluje sa gubicima, tako da ta planira da proda zemljišni kompleks. Sa druge strane, Đukanović te finansijske probleme ne osjeća - izjavio je da razmišlja da kupi milionski vrijednu kuću kod Vile Gorica u Podgorici.


Vidi sve komentare