Dogodine stižu obaveze od 644 miliona (INFOGRAFIKA) - Vijesti.me
podaci iz ovogodišnjeg budžeta i predloga budžeta za 2020.

Dogodine stižu obaveze od 644 miliona (INFOGRAFIKA)

Prispjeli iznos obaveza u zemlji i inostranstvu u 2020. veći je za 174 miliona u odnosu na ovu godinu

Ilustracija
Ilustracija (Foto: Shutterstock)

Dugovi koje država mora platiti po osnovu raznih obaveza u zemlji i inostranstvu u narednoj godini iznose 643,43 miliona eura i oni su u odnosu na ovu godinu povećani za 174,28 miliona eura. To pokazuju podaci iz ovogodišnjeg budžeta i predloga budžeta za narednu godinu. 

Najveći dio tog novca ide na isplatu rata za već uzete kredite kod domaćih i stranih banaka, kao i za otplatu kamata za emitovane državne obveznice.

Poređenje dva zakonska akta pokazuje da su za godinu povećane Vladine obaveze i prema rezidentima i nerezidentima. Rezidenti su građani i firme koje imaju prebivalište odnosno sjedište u Crnoj Gori, dok su nerezidenti strana pravna i fizička lica koji su u ovom slučaju imali poslove sa Vladom.

“U toku 2020. godine ukupna obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 539,59 miliona, dok će otplata kamate i drugih troškova iznositi 103,84 miliona. Ukupna obaveza po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda iznosi 15,67 miliona”, piše u predlogu budžeta za narednu godinu.

Kada su u pitanju obaveze u zemlji u vrijednosti od 131,48 miliona najveći dio novca će se potrošiti za vraćanje rata kod komercijalnih banaka za kredite koji su uzimani prethodnih godina kako bi se nadomjestio manjak u državnoj kasi. Rate će se plaćati Sosiete, NLB, Zirat, Prvoj, Univezal kapital, Hipotekarnoj i Komercijalnoj banci kod kojih su pozajmice uzimane u prethodne tri godine.

Na otplatu glavnice za državne zapise biće potrošeno 10,35 miliona eura, dok će se po osnovu odluke o emisiji obveznica u 2016. godini iskeširati 80,41 milion za glavnicu i 3,22 miliona za kamate.

Iz budžeta će se naredne godine platiti i 4,52 miliona za kamate po osnovu ovogodišnjeg emitovanja državnih obveznica na domaćem tržištu, a koje dospijevaju na naplatu 2024. i 2026. godine.

Vlada planira naredne godine i da isplati Erste banci oko 640 hiljada eura za dug koji je preuzela u ime Regionalnog vodovoda za kredit koji je odobren u julu 2010. godine.

Biće plaćeno i 1,4 miliona po osnovu kamate Podgoričkoj banci od koje je uzeta posljednja pozajmica na domaćem tržištu ovog mjeseca od 47 miliona eura. Taj kredit će se isplativati u roku od pet godina uz grejs period od godinu.

14,2 miliona su obaveze prema kineskoj Eksim banci za kamate na kredit za auto-put, dok će po osnovu duga za staru deviznu štednju građanima biti isplaćeno 2,5 miliona eura

Strancima će naredne godine biti isplaćeno 512,73 miliona eura od čega je kamata 92,27 miliona. Među njima su obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 14,12 miliona i po osnovu kamate 2,1 miliona, kao i prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 10,67 miliona eura i po osnovu kamate 2,18 miliona eura.

“Naredne godine izvršiće se otplata euro-obveznica emitovanih u 2015. godini u iznosu 321,1 miliona eura. Takođe, izvršiće se i isplata kamata po osnovu emisije euro-obveznica (eurobond) iz 2015, 2016, 2018. i 2019. godine, u iznosu od 55,13 miliona eura”, piše u predlogu budžeta.

Vlada će naredne godine imati i obavezu prema Kredit Svis banci od 14,02 miliona eura, a kod te banke su založene državne zlatne rezerve.

Platiće se i obaveze po zajmu koji se ima kod nekoliko banaka (OTP banka, Zagrebačka banka i Erste banka) po osnovu glavnice 16,20 miliona eura i kamate 1,79 miliona eura.


Vidi sve komentare