DRI: Demokrate nedosljedno primjenjivale Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja - Vijesti.me
OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ

DRI: Demokrate nedosljedno primjenjivale Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

"Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju"

Demokratska Crna Gora
Demokratska Crna Gora (Foto: Demokratska Crna Gora)

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Demokratska Crna Gora nije sve finansijske i druge radnje uskladila sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, a neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13,18 i 18a), saopšteno je danas iz Državne revizorske institucije (DRI).

Kako je saopšteno iz DRI, ta institucija je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu.

U saopštenju se dodaje da je DRI izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2018. godinu.  

"Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata DRI dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj sa skretanjem pažnje i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratske Crne Gore  za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim za navedeno u Izvještaju pod tačkom 3.6. - (troškovi reklame i propagande, troškovi amortizacije i troškovi održavanja opreme). Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13,18 i 18a)", navodi se u saopštenju DRI.

Iz DRI su kazali i da je Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu izvršena kontrola realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. 

"Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao četiri preporuke, djelimično jednu i dvije preporuke nije realizovao", zaključuje se u saopštenju DRI.


Vidi sve komentare