Evo koje kompanije su ušle u trku za aerodrome - Vijesti.me
PRIJAVE IZ SEDAM DRŽAVA

Evo koje kompanije su ušle u trku za aerodrome

Otvaranju prijava prisustvovali su članovi tenderske komisije, kojom je predsjedavao ministar Nurković, ovlašćeni predstavnici svih ponuđača, kao i predstavnici IFC-a

Sa otvaranja prijava
Sa otvaranja prijava (Foto: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva)

Za pretkvalifikaciju dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore stiglo je sedam prijava i one su otvorene danas, saopšteno je iz MInistarstva saobraćaja i pomorstva. 

Među  potencijalnim ponuđačima su četiri kompanije i tri konzorcijuma iz sedam država: 

1) konzorcijum Cengiz & Copenhagen Airports, Turska, Danska

2) Incheon International Airport Corporation, Južna Koreja

3) GMR, Indija

4) Groupe ADP Consorcium-TAV, Francuska, Turska

5) Corporacion America Airports, Luxemburg

6)  Limak Holding, Turska

7) Consortium DAA International-Bouygues Batiment International-Marguerite-TIIC, Irska, Francuska i Luxemburg

Sa otvaranja prijava
Sa otvaranja prijava(Foto: Ministarsstvo saobraćaja i pomorstva)

Otvaranju prijava za pretkvalifikaciju prisustvovali su članovi tenderske komisije, kojom je predsjedavao  Osman Nurković, mnistar saobraćaja i pomorstva, zamjenik predsjednika komisije, ovlašćeni predstavnici svih ponuđača, kao i predstavnici IFC-a.

"U skladu sa Javnim pozivom i pretkvalifikacionom dokumentacijom, sve prijave za pretkvalifikaciju su blagovremeno dostavljene. Tenderska komisija izvršila je, u prisustvu opunomoćenih predstavnika potencijalnih ponuđača, a u skladu sa pretvalifikacionom dokumentacijom, otvaranje prijava za pretkvalifikaciju, kojom prilikom je utvrđeno da su sve pristigle prijave propisno označene", saopšteno je iz Minsitarstva. 


Vidi sve komentare