Građani Podgorice dobili rješenja da plate porez za nekretnine koje ne posjeduju - Vijesti.me
REKET ILI GREŠKE

Građani Podgorice dobili rješenja da plate porez za nekretnine koje ne posjeduju

\"Vijesti\" su upoznate i sa slučajem da je lokalna administracija zatražila naplatu poreza na kuću od bivšeg vlasnika koji je prodao prije 26 godina

Blok 5, Podgorica
Blok 5, Podgorica (Foto: Vesko Belojević)

Stotine građana Podgorice na kućne adrese dobilo je rješanja od administracije lokalne uprave, kojom rukovodi gradonačelnik Miomir Mugoša, da plate godišnji porez na nepokretnosti koje ne posjeduju.

Mnogi građani našli su se u čudu šta da rade, dok su neki poput penzionerke Dare Vukašinović, odmah angažovali advokata da im, u skladu sa važećim zakonskim propisima, napiše žalbu glavnom administratoru Glavnog grada, koji je drugosteni organ u odnosu na Upravu lokalnih javnih prihoda.

Vukašinović je, prema riječima njenog advokata Veselina Radulovića, dobila rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda da plati porez na svoju navodno staru kuću koja se nalazi u Tuzima.

Da stranka nije angažovala advokata i izjavila žalbu, ovaj porez bi bio naplaćen putem prinudne naplate", tvrdi Radulović
"Ona nikada u životu nije imala nikakvu nekretninu da se vodi na njeno ime. Napisao sam žalbu glavnom administratoru Podgorice jer se radi o klasičnoj zloupotrebi položaja. Međutim, poslije izvjesnog vremena, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Borivoje Marić šalje obavještenje da je rješenje o plaćanju poreza stornirano, jer je došlo do permutacije matičnih brojeva te da je Vukašinović izuzeta povodom plaćanja te poreske obaveze", naveo je Radulović.

U obavještenju Marića, u koje su “Vijesti” imale uvid, navodi se na kraju da "ako je stranka bila u mogućnosti da se obrati našem organu (Upravi lokalnih javnih prihoda -prim. aut.) neposredno ili putem elektronske pošte, greška bi se vrlo brzo ispravila, i ne bi bilo potrebe za angažovanje advokata".

"Taj komentar na kraju je vrhunac neznanja i bezobrazluka. Uprava lokalnih javnih prihoda Podgorice je prvostepeni organ koji je podnio rješenje na koje stranka ima pravo žalbe. Pravo stranke je da angažuje advokata i besmisleno je nekome govoriti da mu se možete obratiti ili poslati mejl. Stranka je angažovala advokata i u skladu sa pravnom poukom izjavila žalbu drugostepenom organu jer je neko pokušao da uzme pare… Da stranka nije angažovala advokata i izjavila žalbu, ovaj porez bi bio naplaćen putem prinudne naplate", tvrdi Radulović.

Pokušaju pljačke po sistemu "ako prođe, prođe"

On je dodao da je i ranije imao slične slučajeve i da se radilo o mnogo većim novčanim iznosima poreske obaveze nego što je ovaj.

"Postavlja se pitanje na koji način lokalna uprava ubira svoje prihode i da li se radi o pokušaju pljačke po sistemu "ako prođe, prođe"", istakao je Radulović i dodao da od glavnog administratora samo traži da riješi njihovu žalbu.

U žalbi upućenoj Željku Vukoviću, glavnom administratoru Podgorice, advokat Radulović ističe bitne povrede Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o poreskoj administraciji navodeći da njegovom klijentu "nije ni dozvoljeno da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje".

"Ovako pogrešno utvrđeno činjenično stanje uzrokovalo je i pogrešnu primjenu materijalnog prava i obavezivanje stranke da plati porez na nepokretnosti koje nijesu, niti su ikada bile njeno vlasništvo. Predlažem da glavni administrator Podgorice, kao drugostepeni organ, poništi rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada i da podnosiocu žalbe nadoknadi troškove postupka na ime sastava žalbe, prema važećoj advokatskoj tarifi u iznosu od 250 eura", navodi se u žalbi Vukoviću.

Uprava lokalnih javnih prihoda često nailazi na probleme

Borivoje Marić, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Podgorice, u telefonskom razgovoru je rekao da konkretni slučaj ne može komentarisati, jer se trenutno nalazi na odmoru.

"Ukoliko se ogluše o ovu žalbu, kao što su to već uradili sa ovim nezakonitim obavještenjem, podnijeću krivičnu prijavu protiv direktora Uprave lokalnih javnih prihoda zbog zloupotrebe službenog položaja", rekao je Radulović
On je istakao, međutim, da Uprava lokalnih javnih prihoda rješenja donosi na osnovu zvaničnih podataka iz katastra, te da im je to zakonska obaveza.

Marić je objasnio da nailaze na probleme da je u katastru upisana nekretnina koje u stvarnosti nema, ali i sa drugim problemom da nekretnina nije upisana na pravog vlasnika.

"To je vrlo česta pojava. Imali smo nekoliko stotina slučajeva da se nekretnina, prema podacima iz katastra, vodi na ljude koji nijesu njeni stvarni vlasnici… Siguran sam da smo imali bar dvije stotine takvih žalbi", dodao je Marić.

"Vijesti" su upoznate i sa slučajem da je lokalna administracija zatražila naplatu poreza na kuću od bivšeg vlasnika koji je prodao drugom licu još prije 26 godina.

Advokat Radulović kaže, međutim, da će se narednih dana ponovo pismeno obrati lokalnoj administraciji i instistirati da odluče po žalbi koju je predao i donesu odluku o troškovima.

"Ukoliko se ogluše o ovu žalbu, kao što su to već uradili sa ovim nezakonitim obavještenjem, podnijeću krivičnu prijavu protiv direktora Uprave lokalnih javnih prihoda zbog zloupotrebe službenog položaja", zaključio je Radulović.

Novim Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kojim su ukinuti neki prihodi opština (porez na potrošnju, na igre na sreću, firmarine), porez na nepokretnosti postao je njihov osnovni izvor finansiranja.

Zakonodavac je izmjenama Zakona o porezu na nepokretnosti pokušao da nadomjesti taj gubitak prihoda i propisao ove godine poreske stope u rasponu od 0,1 do jedan odsto od vrijednosti nepokretnosti, s tim da se za neke nepokretnosti stopa može i dvostruko uvećati.

Opasnost za lokalni budžet od visokih sudskih troškova

U slučaju Dare Vukašinović, procijenjeni iznos poreske obaveze pogrešnom vlasniku za nekretninu u Tuzima nije veći od pet eura, ali ovakvo postupanje administracije glavnog grada moglo bi Opštinu Podgorica i te kako više da košta u narednom periodu.

Samo po osnovu troškova za pisanje jedne ovakve žalbe, prema advokatskoj tarifi, Opština bi mogla biti "olakšana" za nekoliko desetina hiljada eura.

Ta opasnost još više dobija na značaju imajući u vidu činjenicu da je račun lokalne samuoprave nedavno blokiran zbog milionskog duga prema vlasnicima čija je imovina bila predmet eksproprijacije.