Kako CIA vidi crnogorsku ekonomiju - Vijesti.me
WORLD FACTBOOK

Kako CIA vidi crnogorsku ekonomiju

Ključni problem crnogorske ekonomije, po CIA-i, su nezaposlenost i neravnomjerni regionalni razvoj, posebno na sjeveru. CIA to vidi ne samo kao ključni ekonomski, već i politički problem države

Crnogorska ekonomija se sporo transformiše ka tržišnom sistemu ali državni sektor i dalje ostaje veliki, zbog čega su potrebne dodatne institucionalne promjene, smatraju analitičari američke obavještajne agencije CIA.

Oni su u okviru profila Crne Gore na servisu CIA World Factbook, naveli da se crnogorska ekonomija i dalje snažno oslanja na strane turiste i izvoz obrađenih metala.

"Gubitaške firme u državnom vlasništvu, posebno Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP), najveći crnogorski izvoznik, snažno se oslanja na javne finansije", kratko opisuje CIA položaj KAP-a u ekonomiji.

Ključni problem crnogorske ekonomije, po CIA-i, su nezaposlenost i neravnomjerni regionalni razvoj, posebno na sjeveru. CIA to vidi ne samo kao ključni ekonomski, već i politički problem države.

"Globalna finansijska kriza imala je značajne negativne efekte na ekonomiju, kroz kreditnu krizu, pad sektora nekretnina i izvoza aluminijuma", navodi se u izvještaju CIA-e i podsjeća da je Vlada prošle godine povećala porez na dodatu vrijednost (PDV) sa 17 na 19 odsto te porez na dohodak sa 9 na 15 odsto na neto zarade koje su iznad 480 eura, ali i zamrzla rast penzija i ograničila povećanje plata u javnom sektoru.

CIA podsjeća i da je Crna Gora svoj ekonomski sistem odvojila od srpskog još za vrijeme Miloševićeve vlasti, formirala sopstvenu centralnu banku, usvojila njemačku marku kao službeno sredstvo plaćanja a kasnije prešla na euro.

Crnogorski profil na CIA-inom servisu World Factobook (Screenshot)

"Izdvajanjem iz labave političke unije sa Srbijom 2006. godine, Crna Gora je postala članica nekoliko međunarodnih finansijskih institucija kao što je Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD). U januaru 2007. Crna Gora se pridružuje Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) a u decembru 2011. i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO)", podsjeća CIA.

Navodi se da je zvanični Brisel, priličkom započinjanja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji (EU), pozvao Crnu Goru da preduzme korake u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Crnogorski profil na World Factbook-u CIA-e posljednji put je ažuriran u junu 2014, a sadži i niz drugih informacija o državi i to iz oblasti politike, geografije i demografije.