Naplaćene dvije takse po euro u 23 dana - Vijesti.me
LAKO PO GRAĐANIMA

Naplaćene dvije takse po euro u 23 dana

Naplatili su taksu za jul, sada za avgust, i tu suštinski nema ništa sporno, ali sporno je da li je taj zakon u suprotnosti sa Ustavom

Iako su građani očekivali da će im sedmog avgusta mobilni operateri skinuti euro sa aktivnih pripejd SIM kartica, ostali su bez tog novca već prvog, odnosno u roku manjem od mjesec dana od dana kada im je uzet prvi euro za punjenje manjka u državnom budžetu.

Advokat Veselin Radulović istakao je, međutim, da je potpuno svejedno hoće li se taksa uzeti prvog ili sedmog u mjesecu i da sa tog stanovišta Zakon o taksama nije prekršen.

“To nije sporno, ali je sporno što taj zakon nije ustavan. Oni taksu naplaćuju mjesečno. Prvi euro su uzeli sedmog u mjesecu kada je stupio zakon na snagu, a sad mogu i prvog. To nije bitno, ali je bitna otimačina bez prava žalbe. Ustavno prisilno otimaju ljudima novac i nemamo izbora”, istakao je Radulović.Njegov stav dijeli i predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović koji je objasnio da se taksa uzima za unaprijed definisani mjesec.

„Naplatili su taksu za jul, sada za avgust, i tu suštinski nema ništa problematično kada je riječ o periodu uzimanja eura sa računa. Ali, sporno je da li je taj zakon u suprotnosti sa Ustavom o čemu se nadležni sud još nije izjasnio“, ocijenio je Begović.

Ministarstvo finansija ističe da nijesu prekršene zakonske odredbe.

„Shodno zakonu, taksa na karticu mobilne telefonije plaća se na sve aktivne pripejd i postpejd kartice. Aktivne kartice su sve registrovane kartice sa najmanje jednim odlaznim pozivom u mjesecu za koji se obračunava taksa. U tom smislu, obavezi plaćanja takse za jul podliježe svaki korisnik koji je u periodu od sedmog do 31. jula ostvario makar jedan odlazni poziv. Mobilni operater već od 1. avgusta na prvi odlazni poziv obračunava taksu za avgust”, objasnili su iz tog Ministarstva.

Takse od euro na SIM kartice, električno brojilo i kablovski priključak počele su da se obračunavaju od 7. jula kada je zakon zvanično stupio na snagu, a na naplatu će stići uz julske račune, koji će građanima biti dostavljeni do sredine avgusta.

Novi nameti naplaćivaće se do 1. januara 2014. godine. Građanski front je obezbijedio više od 30.000 potpisa građana i 26 poslanika i podnio inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tog akta, o čemu se najviša sudska institucija nije izjasnila. Inicijativa Ustavnom sudu je predata 20. juna i nije se našla na listi prioriteta, iako zakon, koji je predložila Vlada, a usvojila Skupština, nameće da se građanima izvlači iz džepa novac da bi se spasavao budžet.

Ni vladajuća većina nije željela da izglasa predlog zakona koji bi ukinuo Zakon o taksama, a koji je podnijela najjača opoziciona partija SNP.

Prema računici Vlade, ima oko 1,1 milion SIM kartica, tako da bi taksa u iznosu od po euro po kartici mjesečno donijela, po konzervativnom obračunu, između sedam i osam miliona eura na godišnjem nivou, uzimajući u obzir korekciju za neaktivne SIM kartice.

Uvođenjem takse u iznosu od jedan euro mjesečno po priključku za kablovsku televiziju prihodovalo bi se oko 1,8 miliona eura godišnje, a 400.000 električnih brojila i uvođenje takse od po euro mjesečno bi donijelo oko 4,8 miliona eura na godišnjem nivou. Nakon usvajanja rebalansa budžeta, odlučeno je da se ne naplaćuje taksa na električna brojila na primarne stanove, već na drugi, treći stan, vikendice... Plaćanja taksi oslobođene su socijalno najugroženije kategorije stanovništva koje je birala Vlada.

Damkanović: Popunjavaju budžet po svaku cijenu

Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju i poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović kazao je da je očigledno da je Vladi stalo da u svrhu popunjavanja prazne kase naplati svaki cent, pa neće da oprosti nekih 200.000 eura koliko bi građani mogli da se rasterete za period u julu dok zakon nije stupio na snagu.

“Kasa je prazna zbog nesposobnosti da se naplati ono što država treba da naplati, pa se i period od 23 dana, koliko zakon važi u julu, računa kao cijeli mjesec.

Smatramo da umjesto nesistemskog uvođenja taksi, postoji mnogo legalnih i sistemskih načina za ubiranje prihoda. Ali, ova Vlada ide linijom manjeg otpora i naplaćuje taske gdje je to najlakše kod neprivilegovanih građana”, ocijenio je Damjanović.