Novac od naknade za kućice na Bojani za gradnju novog hotela - Vijesti.me
Za "Jadran" 350.000

Novac od naknade za kućice na Bojani za gradnju novog hotela

50.000 eura biće utrošeno u stvaranju pretpostavki za kvalitetno rješavanje pitanja odvoda kanalizacionih voda i osnivanja "Vodacoma"

Rijeka Bojana
Rijeka Bojana (Foto: Arhiva Vijesti)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objelodanilo je da će sredstva po osnovu naknade za korišćenje državnog zemljišta na Adi Bojani, prikupljena lani u iznosu od skoro pola miliona eura, uglavnom utrošiti na podršku projektu izgradnje hotela "Jadran" na poluostrvu Suka.

U pisanom odgovoru na pitanje "Vijesti" iz tog preduzeća saopšteno je da je Opština Ulcinj u saradnji sa JP veoma precizno utvrdila namjenu sredstava od naplaćene naknade za montažne kućice na obalama rijeke Bojane, ali i da plan korišćenja tih sredstava Vlada još nije usvojila.

"Kako nije bilo planskih mogućnosti da se navedena sredstva ulože na lokalitet rijeke Bojane, utvrđeni su prioriteti saglasno iskazanim potrebama Opštine Ulcinj. Imajući u vidu poseban značaj i potrebu za izgradnjom jednog većeg hotelskog objekta u Ulcinju, JP je opredijelilo 350.000 eura za podršku projektu izgradnje novog hotela na starom lokalitetu", ističe se u odgovoru JP.

Dodaje se da će još 50.000 eura od naknade biti utrošeno u stvaranju pretpostavki za kvalitetno rješavanje pitanja odvoda kanalizacionih voda i osnivanja "Vodacoma", koji bi se dugoročno bavio tim pitanjem.

"Preostala sredstva uložićemo u nastavak zaštite lokaliteta "Borova šuma", uređenju pristana i mandraća, postavljanju zaštitne ograde i jačanju valobranske zaštite na "Kacemi", što je bila jedna od primjedbi građana kada se gradila marina", navode u Morskom dobru.

Osim na Adi Bojani, po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra na području Ulcinja, "Morsko dobro" lani je prihodovalo dodatnih 552.505,11 eura. Međutim, kako se tvrdi u dopisu, ukupni rashodi kada je Ulcinj u pitanju prošle godine iznosili su 828.129 eura.

"Najznačajniji rashodi odnosili su se na završetak lučice "Kacema" u iznosu od 350.000 eura, troškovi redovnog i vanrednog održavanja čistoće 170.000, sanitarna rezidba stabala u "Borovoj šumi" 13.000, održavanje javne rasvjete 15.000, sitne sanacije i popravke obale 8.000, kao i ostali troškovi tekućeg poslovanja Javnog preduzeća i drugo", piše u dopisu u kome se naglašava "da se iz pregleda rashoda i prihoda u Ulcinju za 2011. uočava da su rashodi nadmašili prihode, kao i prije godinu i dvije".

"Povećane rashode u odnosu na prihode u posljednjim godinama izazvala je realizacija projekta lučice 'Kacema'. Inače, osnovni princip koji JP 'Morsko dobro' primjenjuje u rasporedu rashoda po opštinama, jeste da rashodi budu u što urednijoj srazmjeri sa prihodima. Na dosljedno poštovanje ovog principa mogu uticati razni faktori kao što su veličina i značaj pojedinih projekata, planske i urbanističke mogućnosti za realizaciju utvrđenih prioriteta, efikasnost sprovođenja postupaka javnih nabavki i drugo", kažu u „Morskom dobru“.