Odluke ASK o Đukanovićima na sudu - Vijesti.me
ORGANIZACIJA KOD PREDALA TUŽBU UPRAVNOM SUDU

Odluke ASK o Đukanovićima na sudu

Tužbu u slučaju „Prokletije” predao je Srđan Perić a za „Bistricu” Budislav Minić, koji su ranije podnosili inicijative Agenciji. Oni tužbom traže da Upravni sud poništi odgovor ASK i da se o ovim slučajevima pred Agencijom organizuje usmena rasprava

Prokletije
Prokletije (Foto: Amil Ibrahimagić)

Organizacija KOD predala je tužbe Upravnom sudu protiv Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) jer smatraju da nije na zakonit način utvrđivala postojanje konflikta interesa u slučajevima „Prokletije” i „Bistrica” u kojima je tadašnji premijer Milo Đukanović aktivno učestvovao u odlučivanju u poslovima koje su od države dobile njegova firma i firme njegovog brata i sina.

ASK je ranije u običnim dopisima, ne nazivajući ih ni odlukom ni rješenjem, odbacila obje prijave KOD-a navodeći da nije došlo do kršenja zakona. Zakon predviđa da ASK donosi odluke ili rješenja, kako bi se na osnovu njih nastavio upravni postupak.

Tužbu u slučaju „Prokletije” predao je Srđan Perić a za „Bistricu” Budislav Minić, koji su ranije podnosili inicijative Agenciji. Oni tužbom traže da Upravni sud poništi odgovor ASK i da se o ovim slučajevima pred Agencijom organizuje usmena rasprava.

Vlada, kojom je predsjedavao Milo Đukanović, je 25. jula 2013. godine, donijela odluku o izradi Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka “Prokletije” i zadužila svoje Ministarstvo održivog razvoja i turizma da je sprovede. Tu odluku je i potpisao Đukanović.

Ministarstvo 22.12.2014. godine objavljuje tender, a posao 27.02.2016. godine dobija konzorcijum kojeg predvodi Republički zavod za urbanizam i projektovanje (RZUP) u vlasništvu Aca Đukanovića brata tadašnjeg premijera. Jedan od podugovarača bila je firma Capital invest čiji je vlasnik sam Milo Đukanović.

Đukanović je bio predsjednik Vlade tokom cjelokupnog procesa ove javne nabavke, uključujući i vrijeme zaključenja ugovora o podugovaranju između RZUP-a i Capital investa. Nakon što mu je prestao mandat u decembru prošle godine, Milo Đukanović se zaposlio kao savjetnik u svojoj firmi Capital invest, iako zakon zabranjuje državnim službenicima da se dvije godine nakon prestanka mandata mogu zaposliti u firmi koja je poslovala sa institucijom u kojoj je obavljao javnu funkciju.

Organizacija KOD
Organizacija KOD

ASK je odbacio ovu prijavu jer tvrde da oni rade po zakonu koji je počeo da važi od 1. januara 2016. a da je ovaj posao započet prije, kao i da je Đukanović bio službenik Vlade, a da je posao zaključio drugi organ - Ministarstvo.

Iz KOD-a navode da je u smislu zakona Agencija nadležna i za slučajeve koji su bili prije 1.01.2016. godine, a koji i dalje traju jer plan za Prokletije još nije završen, kao i da je prema Zakonu o državnoj upravi ministar odgovoran predsjedniku Vlade i da je ministarstvo dio Vlade.

Slučaj „Bistrica” odnosi se na odluku Vlade, koju je i potpisao tadašnji premijer Milo Đukanović, da koncesiju za gradnju male hidroelektrane na vodotoku Bistrica kod Kolašina da firmi „BB Hidro“ u kojoj 50 odsto vlasništva ima njegov sin Blažo Đukanović, koji je i njen izvršni direktor.

ASK je običnim dopisom odbacio i ovu prijavu, navodeći da je Milo Đukanović samo potpisao koncesiju, a da je za prethodne saglasnosti i ocjene o ispunjavanju uslova bio zadužen drugi organ - Ministarstvo ekonomije. Iz Agencije su saopštili i da Milo nije mogao da nepotpiše sinu ako je Ministarstvo ocijenilo da ispunjava uslove.

Iz KOD-a su odgovorili da je Ministarstvo dio Vlade koje odgovara premijeru, kao i da je konačnu odluku donijela Vlada koju je potpisao premijer - otac podnosioca zahtjeva.