RAE: Jugopetrolova pumpa na Cetinju nema sve papire - Vijesti.me
fali elaborat

RAE: Jugopetrolova pumpa na Cetinju nema sve papire

Predstavnici RAE odredili su rok od sedmicu Petrol Bonusu da istakne kopije licenci na vidnom mjestu u maloprodajnom objektu

Benzin
Benzin (Foto: Arhiva Vijesti)

Regulatorna agencija za energetiku (RAE), utvrdila je da su Jugopetrol i Petrol Bonus prekršili licencu za obavljanje energetskih djelatnosti i naložila im da u određenom roku isprave nepravilnosti.

Iz RAE su upozorili da će tim kompanijama privremeno biti oduzete licence, ukoliko ne otklone nepravilnosti u predviđenom roku.

Predstavnici RAE su, u okviru kontrola rada energetskih subjekata i benzinskih pumpi, utvrdili da Jugopetrol ne posjeduje Elaborat o zaštiti životne sredine i polise osiguranja imovine za benzinsku stanicu u Cetinju, navodi se u izvještaju u koji je agencija Mina-business imala uvid.

U prvom krugu kontrola, RAE je utvrdila da kod Jugopetrola i Vuk Petrola iz Kotora, kao i tivatskog Samkomerca /Samcommerc/ postoje propusti u poštovanju uslova licenci koje su im dodijeljene
Utvrđeno je i da Petrol Bonus kopije licenci za skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda kao i za prodaju i snabdijevanje nije istakao na vidnom mjestu u objektu.

"Upozorava se Jugopetrol da u roku od 15 dana pribavi Elaborat o zaštiti životne sredine i polise osiguranja imovine za benzinsku stanicu na Cetinju, koju je dužan da posjeduje u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim aktima i izdatim licencama“, navedeno je u izvještaju RAE.

Nepoštovanje licenci

Predstavnici RAE odredili su rok od sedmicu Petrol Bonusu da istakne kopije licenci na vidnom mjestu u maloprodajnom objektu.

RAE je nedavno počela ovogodišnju kontrolu rada i poslovanja energetskih subjekata u Crnoj Gori, a ispituje se da li energetske kompanije pravilno rade i posluju ili zloupotrebljavaju položaj na tržištu.

Kontrole se obavljaju analizom izvještaja i dokumentacije koju je subjekat dužan da dostavi u skladu sa zakonom i Pravilima o licencama, kao i neposredno kontrolom.

U prvom krugu kontrola, RAE je utvrdila da kod Jugopetrola i Vuk Petrola iz Kotora, kao i tivatskog Samkomerca /Samcommerc/ postoje propusti u poštovanju uslova licenci koje su im dodijeljene.