Sjetili se nadzora Mamule i Kraljičine plaže - Vijesti.me
SKUPŠTINA ODLUČILA DA FORMIRA PRIVREMENE ODBORE ZA KONTROLU DVAJU PROJEKATA

Sjetili se nadzora Mamule i Kraljičine plaže

Dva dokumenta su usvojena 29. decembra 2015. godine

Odbori će imati po 11 članova: Poslanici vladajuće većine
Odbori će imati po 11 članova: Poslanici vladajuće većine (Foto: Luka Zeković)

Vladajuća većina u parlamentu predala je u proceduru predlog odluke za formiranje privremenih skupštinskih odbora koji bi pratili realizaciju projekata Mamule i Kraljičine plaže. Skupština kasni više od tri i po godine sa formiranje privremenih odbora čije je formiranje predviđeno odlukama o davanju u dugoročni zakup dvaju atraktivnih lokacije na primorju.

Dva dokumenta su usvojena 29. decembra 2015. godine. Prema tada usvojenim dokumentima, trebalo je osam dana od dana objavljivanja odluka u Službenom listu da budu formirani privremenii odbori sa definisanim zaduženjem praćenja realizacije tih odluka.

“Odbor u vršenju svojih nadležnosti razmatra izvještaje o realizaciji ugovora o davanju državne imovine u dugoročni zakup, koje Skupstini dostavlja Vlada, koja od nadležnih državnih organa pribavlja podatke, dokumenta iinformacije od značaja za rad Odbora”, piše u predlogu odluke o formiranju dvaju odbora. Ta dva tijela bi imala po 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a sastav Odbora odgovara stranačkoj zastupljenosti poslanika u Skupstini. Predsjednika i članove Odbora bira Skupština, na predlog Administrativnog odbora.

Ugovorom o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula sa kompanijom Oraskom predviđen je period zakupa od 49 godina, a Kraljičina plaža je data Adriatik Propertisu u vlasništvu biznismena Petrosa Statisa na 42 godine.