"Tehnoputu" posao od 2.8 miliona eura? - Vijesti.me
RANGIRANE PONUDE ZA SAOBRAĆAJNICU U KRTOLAMA

"Tehnoputu" posao od 2.8 miliona eura?

Opština Tivat izgradnju ove saobraćanice koja bi trebalo da spoji postojeći lokalni put Tivat-Radovići kod Solila, sa već izgrađenom prvom fazom MR1 u Đuraševičima, najvećim dijelom finansira sredstvima dobijenim iz državne kase, kao što je to bio slučaj i sa 2,5 miliona eura već završenom prvom fazom MR 1 puta

Tivat grad
Tivat grad (Foto: Siniša Luković)

Ponuda kompanije "Tehnoput MNE“ iz Podgorice rangirana je kao najpovoljnija na tenderu koji je Opština Tivat raspisala za gradnju druge faze nove pristupne saobraćajnice MR1 za kompleks Luštica Bay u Krtolima.

Tender procjenjene vrijednosti 3,6 miliona eura, raspisan je 28.maja, a na njega su se prijavila četiri ponuđača. Za izgradnju ceste sa dvije kolovozne trake u dužini od 3,2 kilometra, te kompletnom infrasrukturom i javnom rasvjetom,

"Tehnoput“ je tražio 2.774.000 eura sa PDV-om. "Bemax“ je za isti posao tražio 2.968.722 eura, podgorička firma "Toškovići" 3.049.489 eura, dok je najskuplja bila ponuda “Crnagoraputa” i iznosila je 3.202.154 eura. Opština Tivat tražila je da se posao završi u roku od 10 mjeseci od dana uvođenja odabranog izviođača u posao.

Od četiri prispjele ponude za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom druge faze MR1, kao najpovoljnija odabrana je ona firme "Geotechnics Project&Consulting“ iz Podgorice, u iznosu od 22.869 eura sa PDV-om.

Opština Tivat izgradnju ove saobraćanice koja bi trebalo da spoji postojeći lokalni put Tivat-Radovići kod Solila, sa već izgrađenom prvom fazom MR1 u Đuraševičima, najvećim dijelom finansira sredstvima dobijenim iz državne kase, kao što je to bio slučaj i sa 2,5 miliona eura već završenom prvom fazom MR 1 puta.

Ta cesta koja u prvoj fazi ide od lokalnog puta prema Plavom horizontu do sela Đuraševići u dužini od 2,5 kilometara završena je početkom jula, a firma "Tokovići" koja ju je gradila, kasnila je sa završetkom posla sedam mjeseci u odnosu na ugovoreni rok.