Umjesto blagostanja imamo proteste i rupu u budžetu - Vijesti.me
Što nam je obećao

Umjesto blagostanja imamo proteste i rupu u budžetu

Premijer je najavljivao značajan ekonomski rast, konsolidovanje budžeta, smanjenje javne potrošnje, strukturne reforme...

Igor Lukšić, Skupština
Igor Lukšić, Skupština (Foto: Boris Pejović)

Ekonomska i socijalna situacija u Crnoj Gori trenutno je daleko ispod projekcija koje je crnogorski premijer Igor Lukšić najavio prilikom izbora na funkciju 28. decembra 2010. godine.

Lukšić je, dakle, prije godinu i četiri mjeseca u svom ekspozeu najavio značajan ekonomski rast, konsolidovanje budžeta, smanjenje javne potrošnje, strukturne reforme, uključujući penzionu, ali je u međuvremenu gotovo u svim segmentima došlo do pogoršanja situacije.

Osnovna Lukšićeva prognoza, ona koja se ticala rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prošlu i ovu godinu je značajno podbacila.

"U narednom dvogodišnjem periodu realno je očekivati da će crnogorska ekonomija rasti oko 2,5 odsto u 2011. godini i 4 odsto u 2012. godini", kazao je Lukšić u svom ekspozeu.

Osnovna Lukšićeva prognoza, ona koja se ticala rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) za prošlu i ovu godinu je značajno podbacila.
Prema posljednjim podacima, BDP u 2011. je jedva iznad nule, a Lukšićev nasljednik na čelu Ministarstva finansija Milorad Katnić nedavno je kazao da je Vlada revidirala prognozu za ovu godinu na svega 0,5 odsto.

Lukšić je, pokazalo se, preambicizno najavljivao da će i državna kasa biti u dobroj formi u 2011, a posebno u ovoj godini, kada je planiran i višak novca u budžetu.

Umjesto rasta, imamo nagli pad prihoda budžeta u 2011, dok je u 2012. godini, zbog aktiviranja garancija za ruske partnere u KAP-u budžet suočen sa ozbiljnim problemima, što je na kraju dovelo do potrebe za dodatnim međunarodnim zaduženjima.

Opširnije u štampanom izdanju