Utvrđen Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova - Vijesti.me
na današnjoj sjednici vlade

Utvrđen Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova

U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg rješavanja sporova, kako je objasnio propisana obaveza stranaka da se u određenoj vrsti spora, prije pokretanja postupka pred sudom, obrate medijatoru radi pokušanja rješavanja spora medijacijom

Sa pres konferencije nakon sjednice Vlade
Sa pres konferencije nakon sjednice Vlade (Foto: Screenshot/YouTube)

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o alternativnim rješavanju sporova kojim će crnogorskim građanima i privredi biti omogućen brži i jeftiniji pristup pravdi, saopštio generalni direktor za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Ibrahim Smailović.

On je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, kazao da će novim Zakonom građanima i privredi pristup pravdi biti omogućen kroz podsticanje i unaprjeđenje sistema vansudskog rješavanja sporova.

„Novi Zakon će pružiti građanima i privredi nove mogućnosti da, na brz i efikasan način, riješe sporove bez pokretanja sudskih postupaka, što će obezbijediti veću sigurnost građana i bolji poslovni ambijent u Crnoj Gor“, kazao je Smailović.

U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg rješavanja sporova, kako je objasnio, Zakonom je propisana obaveza stranaka da se u određenoj vrsti spora, prije pokretanja postupka pred sudom, obrate medijatoru radi pokušanja rješavanja spora medijacijom.

Smailović je istakao da je sa druge strane predviđena i obaveza suda da u određenoj vrsti spora uputi stranke na prvi sastanak sa medijatorom radi pokušaja rješavanja spora medijacijom.

„Vlada je predložila da medijacija bude besplatna u sporovima iz porodičnih odnosa, u sporovima protiv države i jedinica lokalne samouprave“, kazao je Smailović.

To rješenje je, kako je naveo, značajno za građane jer je veliki broj sporova pred sudovima upravo iz oblasti porodično pravnih odnosa i potraživanja iz rada i po osnovu rada.

Prema njegovim riječima, pored medijacije, Zakonom se prvi put uvodi mogućnost rješavanja sporova putem rane i neutralne ocjene spora.

„Po stupanju na snagu tog Zakona stranke će moći da se obrate nezavisnom evaluatoru koji je zadužen da sagleda dokaze i izjave stanaka i da strankama da obrazloženu ocjenu činjeničnih i pravnih elemenata njihovog spora“, rekao je Smailović

Kako je objasnio, na osnovu takve neutralne ocjene spora stranke mogu odlučiti da prema nezavisnim evaluatorom zaključe poravnanje i time riješe spor, ne izlažući se mogućim dugotrajnim i skupim sudskim procedurama.

„Nakon stupanja na snagu Zakona građani i privrednici neće morati da čekaju na odluke Suda da bi naplatili svoja potraživanja, već će moći prinudnim putem da naplate sva potraživanja koja se utvrde u postupku medijacije“, istako je Smailović.

To je, kako je rekao, obezbijeđeno uvođenjem odredbe „da poravnanje zaključeno u postupku medijacije ima svojstvo izvršne isprave čime se izjednačava sa poravnanjem zaključenim pred Sudom“.

Prema njegovim riječima, takvim zakonskim određenima građani će brže dolaziti do rješenja za svoje sporove bez izlaganja bezpotrebnim troškovima čime će se unaprijediti njihovo pravo na pristup pravdi.

„Saglasno dobrom iskustvu i tradiciji radu, Centar za posredovanje nastavlja sa radom kao Centar za alternativno rješavanje sporova“, naveo je Smaliović.

On je dodao i da je Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i predloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Zakona o izmjenama Porodičnog zakona, radi usaglašavanja sa Zakonom o alternativnom rješavanju sporova.

Time će se, kako je istakao, stvoriti svi neophodni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu nakon stupanja na snagu tog Zakona.


Vidi sve komentare