za period od 2022. do 2027. godine

Potpisan Okvirni program sa IAEA do 2027. godine

"Nuklearne nauke i tehnologije mogu da obezbijede značajan, isplativ doprinos za društveno-ekonomski razvoj i imaju komparativnu prednost u odnosu na druge tehnologije"

1317 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Crna Gora je potpisala novi Okvirni program za saradnju (CPF) sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), za period od 2022. do 2027. godine.

Iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja je danas saopšteno da je Okvirni program potpisan tokom 66. redovnog zasijedanja IAEA, 28. septembra.

Dokument su potpisali ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović i zamjenik generalnog direktora za oblast tehničke saradnje Hua Liu.

"Programom su definisane prioritetne oblasti saradnje Crne Gore i IAEA za naredni srednjoročni period kao što su: zdravlje ljudi, vode i životna sredina, energetika i industrija, hrana i poljoprivreda i nuklearna i radijaciona sigurnost i bezbjednost", kaže se u saopštenju.

CPF se, kako se navodi, nadovezuje na dostignuća prethodne tehničke saradnje između Crne Gore i IAEA i uzima u obzir stečena iskustva, čime će doprinijeti nacionalnim razvojnim prioritetima i ciljevima.

"Nuklearne nauke i tehnologije mogu da obezbijede značajan, isplativ doprinos za društveno-ekonomski razvoj i imaju komparativnu prednost u odnosu na druge tehnologije", kaže se u saopštenju.

CPF je pripremljen nakon detaljnog proučavanja Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, Programa zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023, Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije za period 2018-2023. godine i ostalih relevantnih nacionalnih dokumenata.

Navodi se da su dokument CPF i koncepti programa tehničke saradnje formulisani istovremeno kako bi se međusobno dopunjavali.

"Važno je istaći da se period CPF-a 2022-2027. poklapa sa planiranim periodom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao osnova za unapređenje nacionalnih prioriteta i postizanje međunarodnih i evropskih ciljeva u predmetnim oblastima", kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je Crna Gora u saradnji sa IAEA od 2007. godine imala 19 nacionalnih projekata ukupne vrijednosti od preko pet miliona eura.