"EVIDENTIRANO VIŠE NEPRAVILNOSTI"

ASK: Obustaviti prenos budžetskih sredstava DF-u

Iz ASK-a su ukazali da Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja predviđa da su politički subjekti koji su učestvovali u kampanji, bili dužni da Agenciji u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno do 15. novembra, dostave izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za kampanju
63 pregleda 17 komentar(a)
DF, Foto: Boris Pejović
DF, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 08.02.2019. 00:43h

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) ocijenila je da je potrebno privremeno obustaviti prenos budžetskih sredstava Demokratskom frontu (DF), jer, kako je saopšteno, taj politički savez prikupljena i utrošena sredstva u izbornoj kampanji nije transparentno prikazao.

Iz ASK-a su ukazali da Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja predviđa da su politički subjekti koji su učestvovali u kampanji, bili dužni da Agenciji u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, odnosno do 15. novembra, dostave izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za kampanju.

Iz Agencije su podsjetili da su, zbog nedostavljanja Izvještaja u zakonskom roku, prošle sedmice pokrenuli prekršajne postupke protiv dva politička subjekta koja su učestvovala u kampanji za parlamentarne izbore, kao i pet političkih subjekata koji su učestvovali u kampanji za lokalne izbore u četiri opštine.

Agencija je u prethodnih sedam dana izvršila kontrolu dostavljenih izvještaja političkih subjekata, kao i kontrolu prateće dokumentacije.

Agencija podsjeća da Zakon predviđa da se budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje, u visini od 80 odsto, raspodjeljuju političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata, i u roku od sedam dana od dana kada politički subjekti dostave Agenciji izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izbornu kampanju.

Kako se navodi u saopštenju, Agencija je, s tim u vezi, u skladu sa Zakonom, obavijestila nadležni organ za prenos sredstava političkim subjektima - Ministarstvo finansija da su se stekli uslovi da se izvrši prenos, odnosno raspodjela sredstava političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata na parlamentarnim izborima.

To su koalicija Forca- Albanska Alternativa-Demokratska unija Albanaca, Demokratska partija socijalista, Demokratska Crna Gora, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka, Socijaldemokrate; koalicija Ključ i Hrvatska građanska inicijativa.

“Agencija je kada je u pitanju DF, uvidom u kompletnu dokumentaciju tog političkog subjekta, evidentirala više nepravilnosti i osnova sumnje na prikupljanje i trošenje sredstava suprotno Zakonu”, kaže se u saopštenju.

Stoga su, kako se navodi, obavijestili Ministarstvo finansija da, nakon izvršene kontrole Izvještaja DF-a, troškovi tog političkog subjekta u toku izborne kampanje u pojedinim djelovima nijesu pravilno iskazani, odnosno da nijesu ispoštovane zakonske odredbe u vidu dostavljanja kompletne propratne dokumentacije.

“Uvidom u dokumentaciju DF-a Agencija je utvrdila da konstituent DF-a Demokratska narodna partija (DNP) ugovorom i fakturama od aprila 2016. od “Đoković” iz Danilovgrada u iznosu od 40 hiljada EUR i 32.130 EUR, koje su izdate u roku od mjesec, ugovorio vođenje kampanje za parlamentarne izbore. Iznos je plaćen sa redovnog računa političkog subjekta, iako Zakon propisuje da se svi troškovi izborne kampanje vrše sa posebnog računa otvorenog za potrebe izborne kampanje”, saopšteno je iz ASK-a.

Kako se navodi, tokom izborne kampanje, evidentirana je uplata na račun “Pin Montenegro” iz Podgorice od političkih subjekata DNP-a, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene od oko 136 i po hiljade EUR, odnosno pojedinačno po oko 45 i po hiljada EUR za navodnu kupovinu po 1.200 kompjutera (400 komada po političkom subjektu).

Računi su, dodaje se, plaćeni sa računa otvorenog za redovno poslovanje u toku izborne kampanje, iako su se sva plaćanja u izbornoj kampanji morala vršiti sa posebnog računa otvorenog u te svrhe.

“Kontrolom dostavljene dokumentacije uz Izvještaj je utvrđeno da Ugovor za medijske usluge i internet oglašavanje potpisan na iznos od 60 hiljada EUR sa firmom Shaviv Strategy and Campaignes iz Izraela nema adekvatnu propratnu dokumentaciju (fakture, opis i vrstu usluge), pa se shodno tome ne može sa preciznošću utvrditi za koje namjene je potrošen novac”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ovlašćeno lice političkog subjekta se, nakon upita Agencije, izjasnilo da je za izradu reklamnog materijala, spotova i oglašavanja na društvenim mrežama angažovana ta firma i da su ukupni troškovi za to bili 60 hiljada EUR.

U saopštenju ASK-a se kaže da dokumentacija nije potpuna i da nije ispoštovan član 39 Zakona u smislu dostavljanja kompletne propratne dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno utvrditi struktura troškova, kao i vrijednost i količina navedene usluge, a posebno one pružene za internet oglašavanje putem Fejsbuka /Facebook/, Gugla /Google/ i Jutuba /Youtube/.

Iz Agencije su rekli da je kao propratna dokumentacija dostavljen ugovor i profaktura sa „New focus communications“ iz Beograda za kupovinu vremena za emitovanje oglasnih poruka na televiziji, dnevnim novinama i portalu Vijesti, u vrijednosti od 217 hiljada EUR.

Iz njih se, dodali su iz ASK-a, ne može utvrditi vrsta pružene usluge, cijena pojedinačne usluge, kao i da li je usluga uopšte realizovana;

“Takođe, prikazani su troškovi za opunomoćene predstavnike u prošireni sastav biračkih odbora od 23.310 eura, što nije propraćeno adekvatnom dokumentacijom i ne nalazi se u izvodu iz banke, te stoga nije jasno da li je ovaj iznos plaćen ili ne”, kaže se u saopštenju.

U Agenciji smatraju da nije dostavljena kompletna dokumentacija, odnosno da DF prikupljena i utrošena sredstva u izbornoj kampanji nije transparentno prikazaO.

Agencija podsjeća da je u toku izborne kampanje pokrenula 20 prekršajnih postupaka protiv DF-a, odnosno pet konstituenata tog političkog subjekta, zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja po više osnova.

Iz Agencije su ukazali da član 46 Zakona propisuje da je Agencija, ako tokom sprovođenja kontrole u toku izborne kampanje pribavi podatke koje upućuju na nepravilnosti ili kršenja Zakona, dužna da podnese prijavu ili inicijativu nadležnom organu.

“Postupajući u skladu sa navedenim članom zakona, Agencija je dostavila cjelokupnu dokumentaciju nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Agencija je obavijestila Ministrstvo finansija da smatra da je potrebno privremeno obustaviti prenos budžetskih sredstava DF-u do završetka pokrenutih postupaka.

Agencija je, dodaje se, u utorak obavijestila i organe lokalne uprave nadležne za poslove finansiranja da su se stekli uslovi i za prenos sredstava onim političkim subjektima koji su ispunili sve zakonske uslove i osvojili mandate na lokalnim izborima u Kotoru, Budvi, Andrijevici i Gusinju.

“Agencija je istovremeno donijela Odluke da se, kad su u pitanju izbori u Andrijevici, obustavi prenos budžetskih sredstava DF-u, a kad su u pitanju izbori u Gusinju da se obustavi prenos sredstava Partiji za Gusinje, Koaliciji DUA - Albanska Alijansa i Demokratskom savezu Crne Gore, jer nijesu u zakonskom roku dostavili Izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima za kampanju ili propratnu dokumentaciju”, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas