POTVRDILI ODLUKU SAVJETA EU

Vlada donijela odluku: Sankcije Rusiji produžene do 15. marta 2017.

Vlada je donijela i Akcioni plan za Nacionalnu strategiju za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata 2017 – 2018.
0 komentar(a)
Vlada, sjednica vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Vlada, sjednica vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 28.10.2016. 19:46h

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije, u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Iz Vlade podsjećaju da je Savjet EU 15. septembra usvojio izmjenu Odluke kojom se produžava važenje restriktivnih mjera do 15. marta naredne godine.

„Takođe, Savjet EU je ovom Odlukom izmjenio podatke za pojedina lica, pravna lica i subjekte prema kojima su uvedene restriktivne mjere“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela i Akcioni plan za ishranu 2017-2018 kojim se, kako je saopšteno, sublimiraju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za evropski region u pogledu ishrane i bezbjednosti hrane.

U saopštenju nakon sjednice Vlade navodi se da su vodeći principi unaprjeđenje zdravlja, smanjenje zdravstvene nejednakosti i jačanje javnog zdravlja.

„Predložena rješenja, između ostalog, sadrže niz aktivnosti usmjerenih prema djeci školskog uzrasta i vaspitno-obrazovnim ustanovama“, kaže se u saopštenju.

U cilju potpunog usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU) i sprovođenja novog Zakona o bezbjednosti hrane, donijeta je Uredba o vrstama ekstrakcionih rastvarača koji se mogu koristiti za preradu sirovina i hrane, kao i Uredba o načinu praćenja nivoa dioksina u hrani.

Vlada je donijela i Akcioni plan za Nacionalnu strategiju za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata 2017 – 2018.

„Ovim strateškim dokumentom promoviše se i poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata, obezbjeđuje kontinuirano usavršavanje u skladu sa tehnološkim napretkom nauke i medicine, etičkim i stručnim načelima zdravstvene profesije“, kaže se u saopštenju.

Na današnjoj usvojen je i Drugi izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana za postepeno usklađivanje pravne tekovine EU i izgradnju neophodnih kapaciteta za implementaciju i sprovođenje pravne tekovine za Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, mart 2016 - septembar 2016. godine.

Kako je pojašnjeno, Akcioni plan predstavlja početno mjerilo za otvaranje pregovora u poglavlju 19. kojim se na strateški način definišu mjere i rokovi za usklađivanje zakonodavstva i izgradnju neophodnih kapaciteta nadležnih institucija za implementaciju i sprovođenje evropske pravne tekovine.

„Shodno Programu pristupanja Crne Gore EU za period 2015-2018, eksplicitan cilj Crne Gore je da preuzme i sprovede cjelokupnu pravnu tekovinu u oblasti socijalne politike i zapošljavanja do kraja 2018. godine“, kaže se u saopštenju.