OBJAVLJENI IZVJEŠTAJI

Pozitivno mišljenje DRI: Pozitivna savjetnika platila 37.500 eura

Za organizaciju Kongresa Pozitivna dala 25.000, a 24.400 eura za istraživanje javnog mnjenja
0 komentar(a)
Darko Pajović, Azra Jasavić, Foto: Zoran Đurić
Darko Pajović, Azra Jasavić, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 08.02.2019. 10:10h

Pozitivna Crna Gora je za osam mjeseci 2015. isplatila je  37.500 eura osobi koja im je pružala konsultanske usluge i radila na razvoju stranačke infrastrukure, što je gotovo 10 odsto svih troškova koje je te godine imala, stoji u dokumentima Državne revizorske institucije (DRI).

Ta stranka je od DRI dobila pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj za 2015. i pozitivno uz skretanje pažnje na reviziju pravilnosti. 

Partija  koju vodi Azra Jasavić, nakon odluke  Darka Pajovića da podnese ostavku zbog poraza na parlamentarnim izborima, mora da obrati pažnju da zaključuje ugovore o radu, a ne o djelu, da ugovorom o djelu precizno definiše njihove obaveze i da troškove vodi na odgovarajućim računima.

U izvještaju DRI se ističe da je partija realizovala sve preporuke iz revizije za 2014. osim one koja se odnosi na zaključivanje ugovora, koju nije u potpunosti realizovala.

Pozitivna je u 2016. godine ušla sa plusom od  gotovo 115.000 eura, jer je 2015. ostvarila prihode od 507.292, a  rashode od 392.395 eura.

Što se tiče ostalih troškova, izdvaja se organizacija Kongresa od 25.000, gotovo 24.400 za istraživanje javnog mnjenja, 1.850 za korišćenja sistema za slanje grupnih SMS poruka članovima partije, 1.600 na stipendije i na pomoć, a Pozitivna je učestvovala i u opravci lifta sa 278 eura.

I Nova srpska demokratija (Nova) Andrije Mandića od DRI je dobila pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno na reviziju pravilnosti.

Kako se navodi, na izražavanje uslovnog mišljenja uticalo je to što  je za određene poslove, među kojima i onaj PR-a, trebalo da zaključuje ugovore o radu, ne o djelu, što za neke od njih nisu plaćeni porezi, što ugovori o preuzimanju duga zaključeni sa koalicionim partnerima iz Demokratskog fronta nisu dobro dokumentovani, a što dio troškova nije pravdan ili nije adekvatno pravdan.

Uvidom na sajt Agencije za sprečavanje korupcije utvrđeno je da od četiri funkcionera Nove angažovana ugovorima o djelu, tri nije prijavilo prihode. 

U odnosu na preporuke date 2014, Nova je od šest realizovala dvije, jednu je  djelimično realizovao, ali nije realizovao tri.

Iz Budžeta Crne Gore Nova je 2015. dobila 390.000, od čega je 350 hiljada za redovno i 40 hiljada za poslanički klub, od donacija i priloga 12.000,  a iz budžeta lokalnih samouprava još 153.200. 

Stranka Andrije Mandića je, kako se navodi, godinu završila u plusu gotovo 23.250 eura. Dobar dio njenih troškova odnosio na dnevnice - gotovo 120.000 - po osnovu istraživanja javnog mnjenja, obilaska mjesnih odbora, raznošenja propagandnog materijala, prisustvovanja sjednicama, organizovanje protesta i sl.

S obzirom na to da je iz blagajni isplaćeno 242.147 eura gotovine, DRI je preporučila da se troškovi zakupa, stipendija i  pomoći vrše sa žiro-računa.

Iz blagajni opštinskih odbora su isplaćene stipendije od 5.042 eura, a 3.050 je otišlo na ime pomoći fizičkim licima u stanju socijalne potrebe, za liječenje...

Na upotrebu službenog vozila otišlo je 36.595 eura, a DRI ističe da je osim putnog naloga i fiskalnih računa trebalo obezbijediti i evidenciju o pređenoj kilometraži.

Prilikom popisa imovine, konstatovan je manjak, između ostalog, šatora i solica, čija je vrijednost 7.588 eura. Nova je od 27. septembra 2015. sa ostalim konstituentima DF-a organizovala ulične proteste.

Nova je na ime pozajmica fizičkim licma dala 10.419, od čega 2.500 jednoj osobi za potrebe rješavanja stambenog pitanja.

Nova je posljednjeg dana 2015. iskazala neizmirene obaveze u iznosu od 306.523.

Demos prijavio i trošak poslanika iz bifea Skupštine

Demos je dobio pozitivno mišljenje DRI na finansijski izvještaj za 2015, ali i uslovno na reviziju pravilnosti za isti period.

Uslovno zbog toga što u poslovnim knjigama partija Miodraga Lekića nije zabilježila troškove za korišćenje sale za održavanje Skupštine Demosa, koji su snosili  aktivisti, ali i što nisu obračunati ni plaćeni porezi na 600 eura naknada.  Iz DRI su poručili da bi trebalo da obrati pažnju prilikom zavođenja dokumenta.

S obzirom na to da je osnovan 2. aprila 2015, DRI bilježi da Demos nije mogao na vrijeme donijeti finansijski plan i program rada.

Prihodi su iznosili 10.026, rashodi 9.417, pa je partija posljednjeg dana 2015. godine bila u plusu 609 eura.

Među prihodima, Demos je osim novca iz budžeta prijavio 1.000 eura od Demokratske stranke jedinstva, a 50 eura su ga častile dvije osobe.

Među troškovima je i onaj iz bifea Skupštine, gdje su poslanici Demosa potrošili 220 eura. Najviše novca otišlo je na zakup prostora u Podgorici - 7.700 u 2015. ili 1.100  mjesečno.

Na isplaćenu zakupninu obračunate su poreske obaveze ali iste nijesu plaćene, a po tom pitanju su dužni 595 eura, ističe DRI.

Preporučujemo za Vas