Sjednica SO HN, DPS: Za štete kriva nestručnost I loša organizacija komunalnih preduzeća

Na vanrednoj sjednici koju su inicirali odbornici DPSa sa samo jednom tačkom dnevnog reda raspravljalo se o uzrocima i posljedicama štete nastale u nedavnom nevremenu koje je zadesilo opštinu Herceg Novi
79 pregleda 2 komentar(a)
SO HN, Foto: Slavica Kosić
SO HN, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 07.12.2018. 15:54h

“Neorganizovanost i nestručnost čelnika lokalne uprave i komunalnih preduzeća jedan su od značajnijih uzroka velike materijalne štete nastale nakon poplava koje su pogodile hercegnovsku opštinu 20 novembra”, konstatovao je na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine opštine, odbornik DPS Slobodan Radović Krušo.

Opštinska većina - partije koje vrše vlast u najvećoj bokeljskoj opštini (Demokrate, DF, SNP, Novska lista, bila je suprotnog mišljenja I zaključila da su “sve opštinske službe i drušva adekvatno odgovorile na situaciju izazvanu nevremenom te požrtvovano i profesionalno obavile zadatke iz svojih nadležnosti”.

Na vanrednoj sjednici koju su inicirali odbornici DPSa sa samo jednom tačkom dnevnog reda raspravljalo se o uzrocima i posljedicama štete nastale u nedavnom nevremenu koje je zadesilo opštinu Herceg Novi.

Radović je upozorio da se u vodotoke odlaže različit otpad, da je novi kolektor “presjekao sve vodene tokove koji se ulivaju u more, da stari kolektor nije čišćen 30 godina i da je njegova propusna moć imeđu 15 I 20 odsto, pa zato i najmanje kiše u Igalu uzrokuju poplave. Misli da u komunalnim preduzećima nema “stručnog kadra ra rješavanje hidrotehničkih problema u gradu”.

Jasmina Konjević, direktorka Komunalno stambenog preduzeća ustvrdila je da se “brižljivo i na vrijeme staraju o vodotocima na području grada, te da su ove godine počeli njihovo čišćnje u julu i da su tretirali 38 lokacija .

Ona je kazala da su napravili popis svih lokacija na kojima treba urgentno reagovati, da se moraju izmjestiti sve instalacije iz vodotokova i da hitno treba uraditi plan zaštite od poplava. Apelovala je na građane da ne bacaju otpad u vodotokove i da im se “vratiti nadzor nad gradnjom objekata u zonama vodotokova”.

Mićo Stojanović, tehnički direktor doo Vodovodi kanalizacija Herceg Novi, je kazao da su nevremenu poplavljena njihova postrojenja u Opačici, da su popucale neke vodovodne i kanalizacione cijevi, a da je je da je za 24 časa ukupni dotok na Postrojenje za preradu otpadnih voda u Meljinama bio 27.520 m3,iako je kapacitet !3.000 kubika ali da je voda prerađena.

Zlatko Ćirović, načelnik Službe zaštite i spasavanja, kazao 20. novembra primila 120 poziva za pomoć, a da su intervenisali 85 puta.

Tokom intervencija je primjećeno, kazao je Ćirović, da veliki broj objekata kao što su pojedini hoteli, nemaju potrebnu opremu za ovakvu vrstu nepogoda.

Zaposleni u preduzeću Čistoća radili su sa svim ostalim gradskim službama na otklanjanju posledica nevremena, angažujući svo osoblje i tehniku, kazao je vd direktor ovog preduzeća Vladimir Arsić.

Aktivnosti Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora najviše su bile usmjerene na saniranju posledica nevremena i evidentiranju nastale štete, a odradili smo 315 kontrola, i evidentirali štetu na 93 objekta, kazala je načelnica Marija Andrić. Ona je kazala da je “pored enormne količine padavina, jedan od uzročnika plavljenja objekata, bio i ljudski factor”.

“Popisani su kanali i potoci koji treba da budu očišćeni i produbljeni čim to vremenske prilike dozvole, kazala je Andrić.

Odbornik DPS-a Andrija Radman podsjetio je da je Plan zaštite od poplava usvojen u i da je “očigledno da opštinske službe ne znaju čime raspolažu”, dok je predsjednik SO Miloš Bigović, kazao da Skupština nikada nije usvojila Plan zaštite od poplava.

Odbornik DPS Mladen Kadić, pitao je aktuelnu vlast na šta su potrošili 33 miliona eura od 2007. do 2014. godine, koji su namjenjeni za održavanje komunalne infrastructure I naglasio da je preventiva najbolji vid zaštite, a njegov partijski kolega Ranko Konjević, je istakao da lokalna komunalna preduzeća nisu preventivno djelovala.

Za Borivoja Vukovića, odbornika DPS-a, je “neozbiljno” što u stalnim budžetskim rezervama nema novca za pomoć građanima, jer je svih planiranih 50 000 eura utrošeno za sanaciju šteta nastalih nakon pijavice koja je u junu pogodila neka područja opštine.

Jovan Subotić, odbornik Novske liste je istakao da su se nakon nevremena pokazali određeni infrastrukturni problem, , ali da je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava. Istakao je da nije bilo pomoći Države.

Odbornici lokalnog parlamenta na kraju su usvojili predlog DPS da se najdalje za 6 mjeseci uradi elaborat koji će sadržati popis vodotoka I ispusta na teritoriji opštine sa predlogom mjera za njihovo bolje regulisanje Elaborat da uradi komisija koju će imenovati predsjednik Opštine I u čijem će sastavu biti predstavnici, Opštine, komunalnih preduzeća , Vodovoda I kanalizacije, Agencije za izgradnju I razvoj Herceg Novog.

Glasovima vladajuće većine usvojeni su I zaključci “da su sve opštinske službe odgovorile adekvatno na situaciju izazvanu nevremenom te požrtvovano i odgovorno obavile zadatke iz svojih nadležnosti. Konstatovali su I da je “potrebno ispitati da li postoje nedostaci u do sada izgrađenoj infrastrukturi i ukoliko ih ima da se opredijele sredstva u budžetu za njihovo otklanjanje. Skupština opštine traži da pored Opštine i Vlada CG pomogne ugroženom stanovništvu kao i sanaciju klizišta i vodotokova”.

Galerija