PARTIJE NEMAJU ŽIRO-RAČUNE I NE ŠALJU IZVJEŠTAJE

Ne dostavljaju Agenciji izvještaje o prilozima: Odakle im pare za kampanju?

Taj Zakon takođe propisuje da partije moraju otvoriti poseban žiro- račun, na koji se uplaćuje novac za finansiranje izborne kampanje i sa kojeg se vrše sva plaćanja troškova izborne kampanje. Agenciju su do sada, o otvaranju posebnog žiro- računa obavijestile samo tri partije.
89 pregleda 10 komentar(a)
Sreten Radonjić, Foto: Zoran Đurić
Sreten Radonjić, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 09.02.2019. 00:57h

Predizborna kampanja za parlamentarne izbore uveliko je krenula, a velika većina partija krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer Agenciji za sprečavanje korupcije ne dostavlja petnaestodneve izvještaje o prilozima i nema otvorene žiro-račune.

Sve partije su krenule u intenzivnu  kampanju, saopštavaju da na terenu imaju hiljade aktvista, idu kampanju od vrata do vrata, dok lideri obilaze opštine, ali su Agenciji do prethodne sedmice, izvještaj o prilozima fizičkih lica, što propisuje Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dostavile samo Demokrate.

Taj Zakon takođe propisuje da partije moraju otvoriti poseban žiro- račun, na koji se uplaćuje novac  za  finansiranje izborne kampanje i sa kojeg se vrše sva plaćanja troškova izborne kampanje. Agenciju su do sada, o otvaranju posebnog žiro- računa obavijestile samo tri partije.

Centar  za  demokratsku tranzciju pozvao je Agenciju da postupak kontrole poštovanja Zakona u dijelu prikupljanja i trošenja novca  za  izbornu kampanju . Iz te organizacije su naveli da je iz saopštenja i tekstova u medijima, i informacija sa terena, jasno da su politički subjekti počeli sa aktivnostima izborne kampanje. “Sve navedene aktivnosti iziskuju finansijska sredstva, i politički subjekti ih nekako finansiraju. Budući da nemaju otvorene žiro-račune, kao jedini dozvoljeni način finansiranja izborne kampanje, opravdano sumnjamo da se te aktivnosti, suprotno Zakonu, finansiraju sa drugih računa partija, ili iz netransparentnih fondova”, navodi se u inicijativi CDT-a upućenoj direktoru Agencije Sretenu Radonjiću.

Iz CDT-a su dodali da je Agencija dužna da redovno prikuplja podatke o svim aktivnostima političkih subjekata u toku trajanja izborne kampanje u vezi sa utrošenim sredstvima  za  finansiranje troškova izborne kampanje, te da su politički subjekti dužni da omoguće uvid Agenciji u sva tražena dokumenta i evidencije.

“ Za  postupanje suprotno članu 18 Zakona zaprijećene su prekršajne kazne. Pored toga, ASK može izreći političkom subjektu mjeru djelimičnog ili potpunog gubitka prava na budžetska sredstva  za  finansiranje troškova izborne kampanje u slučaju kada sredstva  za  finansiranje izborne kampanje prikuplja suprotno članu 18 ovog zakona”, naveli su iz CDT-a.

Iz te NVO su apelovali da Agencija  za  sprečavanje korupcije pokrene postupak kontrole finansiranja kampanja političkih subjekata, i da o rezultatima sprovedene kontrole obavijesti javnost.