POLITIČKI DIJALOG

Dedović: U izbornoj godini zakoni se suštinski ne mijenjaju

„Postoji rizik da se lideri političkih partija udalje od teme primjene izbornog zakonodavstva, i da različitim zahtjevima političke prirode uslove svoje dalje učešće u političkom dijalogu, što bi mogao biti i kraj političkog dijaloga koji je uspostavljen"
3 komentar(a)
Vlado Dedović, Foto: Arhiva Vijesti
Vlado Dedović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 19.12.2015. 13:27h

Insistiranje pojedinih partija na zahtjevima političke prirode moglo bi da znači kraj tek uspostavljenog parlamentarnog dijaloga, upozorio je član Državne izborne izborne komisije (DIK) Vlado Dedović, dodajući da nije praksa da se u izbornoj godini suštinski mijenja izborno zakonodavstvo.

Dedović je agenciji MINA kazao da sastanak lidera političkih partija, koji će biti održan u ponedjeljak, treba da bude fokusiran na usmjeravanje daljeg toka rada skupštinske Radne grupe parlamentarnog dijaloga ka analizi preostale dvije problematične oblasti.

To su, kako je precizirao, rad medija i zloupotreba državnih resursa u toku izbornih procesa, kojima nije poklonjena značajnija pažnja u dosadašnjem toku rada radne grupe.

„Očekujem da bi predsjednici partija trebalo da daju odgovor na pitanja da li će kroz proces parlamentarnog dijaloga Radna grupa raditi i na izmjenama pojedinih zakona, ili će njena misija biti usmjerena ka obezbjeđivanju uslova za punu primjenu važećeg izbornog zakonodavstva“, kazao je Dedović.

On je naglasio da nije praksa da se u izbornoj godini mijenjaju izborni zakoni kroz suštinske izmjene osnovnih elemenata izbornog sistema.

„Postoji rizik da se lideri političkih partija udalje od teme primjene izbornog zakonodavstva, i da različitim zahtjevima političke prirode uslove svoje dalje učešće u političkom dijalogu, što bi mogao biti i kraj političkog dijaloga koji je uspostavljen“, upozorio je Dedović.

On je podsjetio da je DIK konstatovao da nejasnoće, nedorečenosti i neusaglašenost pojedinih odredbi izbornih zakona mogu dovesti do dilema u njihovoj primjeni.

„DIK će zbog toga, posebnim aktom, ukazati Radnoj grupi na jedan dio tih pitanja“, dodao je Dedović.

Prema njegovim riječima, dosadašnji tok rada Radne grupe obilježio je konstruktivni pristup političkih aktera na identifikovanju ključnih problema u primjeni izbornog zakonodavstva.

Utvrđeno je, kako je naveo, da institucije i organi nadležni za sprovođenje izbornog zakonodavstva nijesu ispoštovale nijedan rok kada je riječ o obavezama koje proističu iz izbornih zakona, što je uslovilo značajna kašenjenja i nemogućnost primjene izbornog zakonodavstva.

„Sa druge strane, moram da napomenem da u dosadašnjem periodu primjene izbornih zakona politički subjekti iz vlasti i opozicije koji su učestvovali u procesu usvajanja izbornih zakona nijesu pokazivali veći stepen interesovanja za problematiku primjene izbornog zakonodavstva, na koju smo mi iz civilnog sektora već duže vrijeme aktivno ukazivali“, naglasio je Dedovć.

Očito je, smatra on, da su eksplicitne ocjene o neophodnosti obezbjeđenja pune primjene izbornog zakonodavstva iz Izvještaja Evropske komisije urodile plodom, i stavile na mjesto prioriteta političke agende u Crnoj Gori pitanje izbornog zakonodavstva.

Dedović je kazao da puna implementacija izbornog zakonodavstva i dalje ostaje najznačajniji izazov za sve nadležne institucije i organe.

„Tu prije svega mislim na obaveze koje Ministartvo unutrašnjih poslova (MUP) i DIK moraju da realizuju u veoma kratkim rokovima, a odnose se na uspostavljanje uslova za primjenu koncepta elektronske identifikacije birača, kao i obaveze koje proističu iz zakona o biračkom spisku“, precizirao je on.

Dedović je rekao da se kao trenutni prioriteti nameću donošenje Uputstva o načinu korišćenja uređaja za elektronsku identifikaciju birača od MUP-a, dalji rad MUP-a na pripremi funkcionalne aplikacije za upotrebu opreme za elektronsku identifikaciju birača i priprema podzakonskih akata DIK-a kojima će se urediti nova procedura glasanja na biračkim mjestima i rad biračkih odbora.

Prioriteti su, kako je naveo, i donošenje odluka skupština jedinica lokalnih samouprava o nazivima ulica, naselja i trgova na bazi kojih će početi procedura predlaganja, i određivanja biračkih mjesta od MUP-a i opštinskih izbornih komisija.

„Sve ovo ukazuje da će u narednim nedjeljama i mjesecima, biti potrebni vanredni napori nadležnih organa i institucije da bi izborno zakonodavstvo bilo primjenjivo na narednim izborima u Crnoj Gori“, zaključio je Dedović.

Preporučujemo za Vas