USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA

Odbor traži izmjenu zakona za povjerljive nabavke za sektor bezbjednosti

Konjević je ponovio da je u izvještajnoj godini budžet prekoračen za četiri miliona eura, navodeći da se radi o otplatama po osnovu tužbi MUP-u zbog neisplaćenih obaveza, dominantno od 2008-2012. godine
69 pregleda 0 komentar(a)
Milica Pejanović-Đurišić, Raško Konjević, Foto: Boris Pejović
Milica Pejanović-Đurišić, Raško Konjević, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 04.12.2015. 14:16h

Odbor za odbranu i bezbjednost usvojio je većinom glasova izvještaj o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu, u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo odbrane (MO), Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Agenciju za nacionalnu bezbjednost (ANB).

 Protiv je bila poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica, a uzdržan nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović.

Odbor će se zbog važnosti teme, sljedeće sedmice na posebnoj sjednici razmatrati Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo odbrane, MUP i ANB.

 Predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić rekao je da Odbor cijeni neophodnim, imajući u vidu važnost pitanja, sagledavanje mogućnosti za izmjenu Zakona o javnim nabavkama, u dijelu koji reguliše povjerljive nabavke za sektor bezbjednosti, saglasno preporuci Državne revizorkse institucije (DRI). 

 Predstavnik Ministarstva finansija Miodrag Radonjić ukazao je da je Predlog zakona o završnom računu budžeta bio predmet revizije DRI koja je dala pozitivno mišljenje u okviru finansijske revizije i uslovno mišljenje u okviru revizije pravilnosti.

 Prema njegovim riječima, Zakonom o budžetu za 2014. godinu ukupna sredstva za finasiranje ta tri budžetska korisnika bila su 111,15 miliona eura, ali je odlukama o preusmjeravanju iznos korigovan na 110,99 miliona eura, što je činilo 15,16 odsto tekućeg budžeta.

 Radonjić je podsjetio da je MUP imao na raspolaganju 69,05 miliona, ANB 6,14 miliona a MO 35,79 miliona eura.

 On je dodao da je u prošloj godini izvršenje organa odbrane i bezbjednosti bilo 116,62 miliona, odnosno 5,07 odsto iznad plana i da je prekoračenje uzrokovano evidentiranjem izvršenih sudskih prresuda na teret budžeta korisnika, koji su ih i uzrokovali.

Član Senata DRI, Branislav Radulović, kazao je da finansijski izvještaj države, a time i završni račun ovih potrošačkih jedinica ne sadrže bitne materijalne greške i da su dobile pozitivno mišljenje na tačnost.

„Ali identifikovali smo određene nepravilnosti koje su uslovile, kako sa stanovišta završnog rauna tako ii sa strane potrošačkih jedinica nepravilnosti, koje su uslovile izražavanje uslovnog mišljenja“, pojasnio je on.

 Radulović je ukazao da su MUP i MO prekoračili dok ANB nije potrošila sva planirana sredstva.

 Radulović je inicirao da Odbor uradi da se promijeni zakon o javnim nabavkama, kako bi se uveo pravni osnov da Vlada ima pravo da svojom uredbom definiše šta ulazi u specifikaciju povjerljivih nabavki i kako se sprovode.“ U protivnom vrhovna državna revizija će svaki put morati ponavljati nalaze, potpuno svjesni da subjekti revizije u ovom trenutku ne mogu normativno riješiti to pitanje“.

Poslanik Pozitivne Crne Gore pitao je resorne ministre Milicu Pejanović-Đurišić i Raška Konjevića, koliko su personalno vršeći te funkcije potrošili za godinu na telefonske račune, gorivo, reprezentaciju, bez službenih putovanja, da li imaju platne kartice i da li je to predmet revizije DRI.

 Kaluđerović je ukazao je da su neto zarade u MUP-u 477 eura, ANB-u 705, a u MO 442 eura.

 On je tražio pojašnjenje zašto se u izvještaju DRI navodi da Specijalna antiteroristička jedinica ima 78 članova, a da se povodom oktobarskih dešavanja navodila informacija da ta jedinica ima 55 članova.

 Kaluđerović je rekao da je DRI utvrdila da su na kraju prošle godine 534 službenika MUP-a neraspoređena, i konstatovao da povodom prodaje policijskog kampa na Zlatici postoji visok stepen osnovane sumnje za teška krivićna djela.

 Jonica smatra da je sporno pitanje sistematizacije, kao i da za 16 zaposlenih u MUP-u u dosijeima nema rješenja o fiksnom dijelu zarade, a tražila je pojašnjenja i za avansna plaćanja i mijenjanje planova javnih nabavki.

 Ona je ukazala da se među 20 povjerljivih nabavki, za koje je izdvojeno 1,5 miliona eura nalaze i automobilske gume i nabavka kombi vozila.

 Konjević je kazao da njegov mjesečni račun za telefon nije veći od 50 eura, zahvaljujući povoljnostima mobilnog operatera, kao i da ne može imati ličnu karticu. „Postoji kartica koja je na MUP, koja služi cijelom resoru, dominantno zbog rezervacije hotela“.

„Za službena putovanja u prošloj godini državu sam koštao 1.498 eura, a za troškove prenoćišta za službena putovanja 1.673 eura. Za gorivo sam siguran da to godišnje nije preko dvije hiljade eura“, odgovorio je on.

 Konjević je ponovio da je u izvještajnoj godini budžet prekoračen za četiri miliona eura, navodeći da se radi o otplatama po osnovu tužbi MUP-u zbog neisplaćenih obaveza, dominantno od 2008-2012. godine.

„Što se tiče broja pripadnika pojedinih organizacionih cjelina postoji mogućnost razlike, jer smo novi Akt o sistematizaviji donijeli u julu ove godine“, pojasnio je ministar.

 Govoreći o kampu na Zlatici on je podsjetio da je taj slučaj u fazi izviđaja specijalnog tužilaštva, i da zato ne može detaljnije govoriti.

„Ove godine imali smo u kapitalnom budžetu opredijeljeno 100 hiljada eura za izradu projektnog zadatka za trajni smještaj specijalne i posebne jedinice, i mi smo analizirali nekoliko lokaliteta, i nakon svega smo kao trajnu lokaciju opredijelili kamp na Zlatici, i urađen je projekat koji treba da bude realizovan u nekoliko faza, više godina“, kazao je Konjević.

Odgovarajući na pitanje o avansnim plaćanjima on je rekao da je uz avansnu garanciju izvršena opravka helikoptera MUP-a, van Crne Gore.

 Konjević je naveo da više faktora uzrokuje promjene u javnim nabavkama, kao što može biti neispravna ponuda na tenderu ili situacija da se niko ne javi.

 Konjević je rekao da su u okviru povjerljivih nabavki nabavljene gume za specijalno blindirano vozilo, kao i za dva specijalna vozila posebne jedinice. 

 On je pojasnio da je bilo službenika koji u toku revizije nisu bili raspoređeni po novom pravilniku o sistematizaciji, navodeći da je danas u MUP-u 67 neraspoređenih službenika. „Od toga 31 ne mogu biti raspoređeni i sprovešće se procedura koju predviđa Zakon o državnim službenicima i namještenicima, dominantno zbog neadekvatne stručne spreme“.

Pejanović-Đurišić kazala je da im strategijski pregled odbrane, koji je usvojila Vlada, omogućava da uvijek imaju projekciju, koju su u zadnje dvije godine uspjeli da isprate.

„Činjenica je da postoji dodatna mogućnost za ostvarivanje povoljne strukture budžeta odbrane, prvo mislim na povećanje izdvajanja za kapitalne izdatke generalno, što ranije nije bio slučaj a omogućilo nam je veliki iskorak kad je u pitanju stvaranje uslova za generalnu modernizaciju", rekla je ona.

 Pejanović-Đurišić je kazala da je neznatno došlo do promjena u ovoj godini u vezi sa platama, i ukazala da je 600 vojnika po ugovoru, koji su uglavnom sa srednjom školom, ali i da se primanja uvećavaju naknadama za prevoz, odvojeni život kao i UTS naknadama.

 Ona je odgovorila da njene lične troškove pokriva iz ličnih sredstava, a ne novcem Ministarstva, navodeći da su svi traženi podaci o troškovima transparentni i da tu nema mistifikacije.

Preporučujemo za Vas