"UDARNA SNAGA DRUŠTVA"

Mladi i žene imaju važnu ulogu u društvenim procesima

"Na članovima i članicama ova dva posebna oblika organizovanja u partiji je odgovornost i obaveza da se svojim aktivizmom i stručnim kvalitetama izbore za realizaciju statutarne odredbe od minimum 30% učešća žena i najmanje 20% učešća mladih u organima SDP-a, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti"
0 komentar(a)
Ažurirano: 20.11.2015. 09:34h

Centralni odbor Foruma žena SDP u saradnji sa Forumom mladih te partije započeo je u Podgorici realizaciju projekta “Žene i mladi - udarna snaga društva“. Projekat se sastoji od održavanja niza seminara i radionica na nivou lokalnih zajednica s ciljem motivisanja mladih i žena na potrebu veće participacije i aktivnog učestvovanja u političkim i društvenim procesima.

Seminaru su prisustvovali Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjenica SDP –a i predsjednica Centralnog Foruma žena SDP, Vedad Kurpejović, predsjednik Foruma mladih SDP-a i Marijana Radulović, vd predsjednica Foruma žena Podgorica.

Mirel Radić Ljubisavljević, kazala je da je SDP partija koja u svom Programu i Statutu pridaje važno mjesto učešću žena i mladih i promovisanju njihove uloge u društvu.

"Na članovima i članicama ova dva posebna oblika organizovanja u partiji je odgovornost i obaveza da se svojim aktivizmom i stručnim kvalitetama izbore za realizaciju statutarne odredbe od minimum 30% učešća žena i najmanje 20% učešća mladih u organima SDP-a, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti", kazala je ona.

Vedad Kurpejović je istakao ulogu mladih u procesima odlučivanja, kao i potrebu da društvo kroz svoje institucioanalne mehanizme pruži podršku mladima u dijelu podsticajnih politika koje će imati za cilj spriječiti iseljavanje i omogućiti mladim ljudima obrazovanje i zaposlenje.

Tematski dio seminara vodili su predavači Milena Tomanović, potpredsjednica Foruma žena SDP, Marin Radojević, član Glavnog odbora SDP i Maja Vukčević, potpredsjednica Foruma mladih Podgorice.

U tematskom dijelu seminara razgovaralo se o političkim partijama i ideologijama, ljevici i desnici u Crnoj Gori, strukturi i procesima odlučivanja u partijama, rodnoj ravnopravnosti, omladinskim politikama, vođenju izbornih kampanja i učestvovanju mladih i žena u procesima donošenja odluka.

Zaključeno je da će ovaj vid edukacije žena i mladih doprinijeti njihovoj većoj vidljivosti na lokalnom i državnom nivou, osnažiti ih za učešće u javnom i političkom životu i doprinjeti stvaranju ambijenta ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za mlade i žene u svim sferama života, navodi se uz saopštenju Foruma žena SDP.

Galerija