GLAVNI GRAD

Odbor za odbijanje odluke Demokrata, Čađenović napustio sjednicu

Zamjenik gradonačelnika Boris Mugoša je kazao da je predsjednik Skupštine Đorđe Suhih 30. septembra dostavio sačinjeni Izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu
2 komentar(a)
SO Podgorica, Foto: Filip Roganović
SO Podgorica, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 04.11.2015. 12:34h

Članovi Odbora za planiranje i uređenje prostora, komunalno - stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine predložili su Skupštini Glavnog grada da na narednoj sjednici odbije predloge četiri odluke koje su predložili odbornici Demokrata.

Riječ je o predlozima odluka o obrazovanju Komisije za provjeru zakonitosti, uspješnosti i transparentnosti raspolaganja imovinom Glavnog grada, stavljanju van pravne snage Odluke Skupštine Glavnog grada o utvrđivanju zone KAP-a biznis zonom i stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada i KAP-a, ″Kovačnice″ i ″Prerade″.

Predstavnik Demokrata Vladimir Čađenović je objasnio da ih je Izvještaj komisije, koju je imenovao gradonačelnik Slavoljub Stijepović, “u kome suštinski nema ništa”, podstakao da ponovo traže stavljanje pomenute tri tačke na dnevni red sjednice. Pomenuta komisija se pola godine bavila slučajevima “Carine” i KAP, ali nije donijela zaključak da li su ti poslovi legalno odrađeni.

Na sjednici Skupštine Glavnog grada 31. jula je donesen zaključak da se izvještaj komisije i dokumentacija preda nadležnim državnim organima na dalje postupanje.

Demokrate, kako je objasnio Čađenović, traže da se oformi nova Komisija sa članovima iz vlasti i opozicije i da to uradi gradska Skupština, navodeći da u pomenutim poslovima ima osnove za krivično gonjenje odgovornih.

Zamjenik gradonačelnika Boris Mugoša je kazao da je predsjednik Skupštine Đorđe Suhih 30. septembra dostavio sačinjeni Izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

“Što se tiče izvršne vlasti, naš odnos prema ovim odlukama je kristalno jasan i nije se promijenio u ovih pola godine”, istakao je Mugoša.

Članovi odbora su predložili Skupštini da odbije i predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada, nakon čega je Čađenović napustio sjednicu odbora.

“ Napustiću sjednicu odbora, zbog toga što imate jednak tretman prema svim odlukama koje predloži opozicija. U znak protesta i opomene, napustiću sjednicu odbora”, kazao je Čađenović.

On je pojasnio da su izmjenama odluke o javnom vodosnabdijevanju tražili da “Vodovod” finansira sve radove oko ugradnje vodomjera u zgradama.

“Nakon usvajanja Odluke...obratio nam se veliki broj građana sa pitanjem da li je to novi namet na, ionako, težak socijalno - ekonomski položaj većine u glavnom gradu. To je zaista tako, pogotovo kad imamo na umu da se u pojedinim zgradama starije gradnje nalazi više vertikala i da je u jednom stanu potrebno ugraditi čak tri vodomjera...”, kazao je Čađenović.