MOLE GRADONAČELNIKA "DA NE MANIPULIŠE"

Stijepović ne da pare Demokratama: Tražiće prava preko suda

“S ku pština da odbije predlog Demokrata da im se iz budže ta daju pare za zaposlene u klubu odbornika i obezbijedi prostor”
4 komentar(a)
Demokratska Crna Gora, odbor Podgorica, Foto: Savo Prelević
Demokratska Crna Gora, odbor Podgorica, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 04.11.2015. 11:17h

Odbornica Demokrata Zdenka Popović kazala je da će ta partija tražiti sudsko odlučivanje po njihovom predlogu odluke o obezbjeđenju sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i obezbjeđenje poslovnog prostora za rad političkog subjekta.

Demokrate su predložile da se novac za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i poslovni prostor obezbjeđuju iz budžeta Glavnog grada za svaku godinu kao posebna stavka u okviru troškova predviđenih za rad Skupštine.

Sredstvima se, kako su naveli, pokrivaju troškovi za angažovanje sekretara kluba odbornika i stručnog saradnika u klubu, kao i za obezbjeđivanje poslovnih prostorija za rad klubova odbornika.

O tom predlogu će se Skupština izjasniti na sjednici u petak, ali je gradonačelnik Slavoljub Stijepović predložio Skupštini da odluku odbije. On navodi da, između ostalog, Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nije bliže razrađeno koji politički subjekti imaju pravo na ova budžetska sredstva, niti je propisan kriterijum po kojem će se određivati visina sredstava klubovima odbornika za finansiranje zaposlenih i kriterijum za obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata.

Popović je ocijenila da iz Glavnog grada manipulišu, navodeći da će postaviti i pitanje odgovornosti svih onih koji su eventulno oštetili budžet za značajna sredstva po osnovu suskih troškova.

“Nije mi jasno na šta se pozivate. Kako možete da kažete da odbornički, a time i poslanički klub nije politički subjekat. Ako klub odbornika nije politički subjekat, zašto donosi, razrađuje, predlaže i usvaja odluke. Mislim da vi manipulišete s nama, a vi radite kako mislite da radite”, kazala je Popović.

Sekretar Skupštine Glavnog grada Veselin Vukčević je odgovorio da, prema pomenutom Zakonu, politički subjekti nisu politički klubovi, te da je gradonačelnik u mišljenju ukazao na taj propust.

Članovi odbora su predložili Skupštini da pomenutu odluku odbije.

Skupštini je jednoglasno predloženo da usvoji predlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Društva ″Vodovod i kanalizacija″, koje će se zbog rekonstrukcije crpne stanice Mareza kod Investiciono - razvojnog fonda (IRF) zadužiti 1,2 miliona eura. Sekretar za finansije Miomir Jakšić je odgovarajući na pitanja Popovićeve, šta je kolateral i da li grad daje garancije, kazao da je IRF tražio mjenice “Vodovoda” i Glavnog grada ili da se zgrada tog preduzeća stavi pod hipoteku.

Vukčević: Odbili su ponuđeno

Sekretar Skupštine Glavnog grada Veslin Vukčević je kazao da je Glavni grad već nudio nekoliko slobodnih poslovnih prostora političkim partijama za potrebe prostorija njihovih klubova, ali da su oni to odbili, jer nijesu zadovoljni prostorima.

“Demokratski front je dobio izvanredan poslovni prostor...Dobili smo i zahtjev Demosa...Ponudili smo im desetak prostora sa kojima oni nisu zadovoljni i nijesu izabrali nijedan”, kazao je on.