"NEMA VIDLJIVIH REZULTATA"

GA: Izbor Radonjića za direktora Agencije brine

Vujičić smatra da se Agenciji moraju odmah stvoriti uslovi za rad, finansije, prostor, podzakonski akti, transparentnost u radu i uključenost međunarodne zajednice
0 komentar(a)
Zoran Vujičić, Foto: Luka Zeković
Zoran Vujičić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 04.10.2015. 13:04h

Izbor Sretena Radonjića za direktora Agencije za sprječavanje korupcije, koji je u penziji i koji nema vidljivih rezultata u toj oblasti, mora da zabrine, smatraju u Građanskoj alijansi (GA).

Koordinator programa vladavine prava GA Zoran Vujičić rekao je da se izborom direktora i članova Savjeta Agencije na prvi pogled zaokružuje priča oko tijela čiji će glavni fokus biti sprječavanje sukoba javnog i privatnog interesa, ograničenja u vršenju javnih funkcija, provjere izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, postupanja po prijavama zviždača i njihove zaštite i slično.

"Međutim, sam izbor prve osobe Agencije koja je u penziji i, što je još važnije, bez vidljivih rezultata u ovoj oblasti, mora da zabrine. Nije dobro da se od početka pravi jaz sa javnošću i neprijateljstvo sa kritičkim medijima koji moraju biti jedan od ključnih partnera", rekao je Vujičić agenciji MINA.

On je kazao da je pred Agencijom mnogo izazova i da su, ako se zna da u predhodnom periodu nije bilo rezultata, očekivanja javnosti ogromna.

Vujičić je rekao da Agencija, kada počne da radi, mora da bude proaktivna i samoinicijativno pokreće postupke za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa na osnovu sopstvenih saznanja, i u skladu sa tim dokaze dostavlja tužilaštvu.

"Osim toga, Agencija i njen direktor moraju i da se bave prevencijom korupcije. U skladu sa tim, Agencija mora da donese pravila za izradu i sprovodenje plana integriteta za pravna lica", kazao je Vujičić.

On je podsjetio da plan integriteta sadrži ocjenu izloženosti organa vlasti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, opis radnih mjesta i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta.

Vujičić je objasnio i da plan integriteta sadrži vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, postojeće mjere kontrole, preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokove za njihovo sprovodenje, podatke o licu odgovornom za izradu i sprovodenje plana integriteta.

On je kazao da je u predhodnom periodu učinak zviždača bio beznačajan, zbog straha od revanšizma, dobijanja otkaza i slično.

"Zbog toga Agencija treba da podstiče zviždače da prijave o ugrožavanju javnog interesa koje upućuju na postojanje korupcije dostavljaju direktno Agenciji i bez prethodnog podnošenja prijave organu vlasti ili drugom pravnom licu na koje se prijava odnosi", rekao je Vujičić.

Prema njegovim riječima, zviždačima se mora obezbijediti stvarna zaštita o čemu Agencija posebno mora da vodi računa.

Vujičić smatra da se Agenciji moraju odmah stvoriti uslovi za rad, finansije, prostor, podzakonski akti, transparentnost u radu i uključenost međunarodne zajednice.

"Iako će Agencija početi sa radom u skladu sa Akcionim planom, mnogo je značajnije u kojoj će se mjeri stvarno baviti onim što je u njihovom mandatu. Direktoru Agencije treba dati 100 dana da počne da radi, pa nakon toga dati ocjene rezultata rada", poručio je Vujičić.