GOVOR U GENERALNOJ SKUPŠTINI

Vujanović: Crna Gora posvećena očuvanju vrijednosti UN

„U svojim aktivnostima na nacionalnom i međunarodnom planu, posebnu pažnju posvećujemo pitanjima prevencije diskriminacije i nasilja, zaštiti prava djece, osoba sa posebnim potrebama, LGBT osoba, osnaživanju položaja i uloge žena i djevojčica, ali i zaštiti slobode mišljenja i izražavanja“, poručio je Vujanović
2 komentar(a)
Filip Vujanović, Foto: Predsjednik.me
Filip Vujanović, Foto: Predsjednik.me
Ažurirano: 13.02.2019. 14:21h

Crna Gora je odlučna u očuvanju vrijednosti na kojima su utemeljene Ujedinjene Nacije (UN) i, kao država u finalnoj fazi integrisanja u NATO, pouzdan je partner u regionu, poručio je predsjednik države, Filip Vujanović.

On je, na Generalnoj debati 70. zasijedanja Generalne skupštine UN, kazao da su sloboda, mir, temeljna ljudska prava i napredak društva vrijednosti kojima treba da budu privržene sve članice UN kako bi afirmisale svoje društvo i tu organizaciju.

 Zato, kako je naveo Vujanović, čvrsto vjeruje u uspješnost implementacije razvojne agende do 2030. godine.

„Kao država u finalnoj fazi integrisanja u NATO i u uspješnom procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, ona je dobar susjed svima i pouzdan partner u regionu Zapadnog Balkana, u kojem se sve više afirmišu vrijednosti saradnje i stabilnosti“, poručio je Vujanović.

On je naveo da Crna Gora, kao članica Savjeta za ljudska prava, kroz saradnju sa mehanizmima i specijalnim procedurama Savjeta, ali i sa državama i drugim subjektima, pruža snažan doprinos razvijanju efikasnog i djelotvornog Savjeta za ljudska prava i njegovog mehanizma.

„U svojim aktivnostima na nacionalnom i međunarodnom planu, posebnu pažnju posvećujemo pitanjima prevencije diskriminacije i nasilja, zaštiti prava djece, osoba sa posebnim potrebama, LGBT osoba, osnaživanju položaja i uloge žena i djevojčica, ali i zaštiti slobode mišljenja i izražavanja“, poručio je Vujanović.

Prema njegovim riječima, obilježavanje 20 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju obavezuje na intenziviranje napora na implementaciji značajnih dokumenata u oblasti ostvarivanja i osnaživanja ljudskih prava za žene i djevojčice.

 Vujanović je kazao da Crna Gora snažno podržava Agendu za održivi razvoj do 2030. godine i zalaže se za njenu sveobuhvatnu implementaciju kako bi se iskorijenilo siromaštvo i postigao održivi razvoj u svim njegovim dimenzijama.

„Za dostizanje utvrđenih ciljeva održivog razvoja, koji se nalaze u središtu agende, ključno je finansiranje“, smatra on i dodaje da u tom kontekstu, posebnu vrijednost i obaveznost ima završni dokument Konferencije o finansiranju za razvoj održane u Adis Abebi.

 Mobilizacija svih raspoloživih resursa i uključivanje agende u nacionalne razvojne planove su, kako je naveo Vujanović, preduslov uspjeha njene implementacije na globalnom nivou.

 On je kazao da je, imajući u vidu da implementacija razvojne agende predstavlja obavezu prema budućim generacijama, Crna Gora, pored institucionalnog osnaživanja, započela proces izrade nove nacionalne strategije za održivi razvoj za period poslije 2015. godine. 

 Vujanović je objasnio da će utvrđeni ciljevi održivog razvoja na globalnom nivou biti prilagođeni nacionalnom kontekstu radi postizanja održivog razvoja društva. 

 On je ocijenio da neodvojivi dio razvojnih politika i programa čine aktivnosti na planu suočavanja sa klimatskim promjenama. 

„Vjerujemo da će uspješni skupovi na visokom nivou u Adis Abebi i Njujorku podstaći države da intenziviraju napore ka ostvarivanju univerzalnog i pravno obavezujućeg dogovora o klimatskim promjenama u Parizu, krajem godine“, poručio je Vujanović.

Zaustavljanje i saniranje konflikata mora, kako smatra, biti briga svih nas i stoga je međunarodno djelovanje u skladu sa normama međunarodnog prava neophodno da bi se, kako je dodao Vujanović, nasilje okončalo u Ukrajini, Siriji, Iraku, Libiji i u drugim kriznim žarištima. 

„Ozbiljna kršenja ljudskih prava, ali i intenziviranje nasilja i zločina počinjenih od strane terorističkih i ekstremističkih grupa - ISIL i Boko Haram, jasno pokazuju da je terorizam ozbiljna prijetnja međunarodnom miru i bezbjednosti. Zato je globalno djelovanje jedina garancija zaštite“, poručio je on, dodajući da podržava globalne napore za razoružanje i neproliferaciju i stupanje na snagu Sporazuma o trgovini oružjem i zalažemo se za što efikasnije sprovođenje. 

 Crna Gora pozdravlja, kako je kazao Vujanović, pozitivan ishod pregovora o iranskom nuklearnom programu i dijalog članica Savjeta bezbjednosti sa Iranom da bi se ispunile međunarodne obaveze i postiglo sveobuhvatno i trajno rješenje iranskih nuklearnih aktivnosti.

„Postojeći izazovi i prijetnje globalnom miru i sigurnosti zahtijevaju preventivni pristup kako bi se spriječila kršenja međunarodnog prava“, ocijenio je on.

 Vujanović je naveo da podržava i izvještaj o budućem djelovanju mirovnih misija, ali i pregled mehanizama UN za izgradnju mira i dodao da vjeruje da će definisane preporuke doprinijeti unaprijeđenju postojećih mehanizama i njihove djelotvornosti. 

 On smatra da posebnu vrijednost ima uključivanje rodne perspektive u sve aspekte agende za mir i bezbjednost a time i sveobuhvatnost implementacije rezolucije Savjeta bezbjednosti 1325, naročito u kontekstu predstojećeg pregleda njene primjene 15 godina od usvajanja.

„Crna Gora je čvrsto opredijeljena da aktivno doprinosi i podržava kolektivne napore za očuvanje međunarodnog mira i bezbjednosti. Angažovanje crnogorskih vojnika i policajaca u međunarodnim misijama predstavlja potvrdu izvršavanja međunarodnih obaveza i izgradnje partnerskog odnosa“,rekao je Vujanović.

Prema njegovim riječima, u rješavanju konflikata, preventivna diplomatija, posebno medijacija, je neophodna. 

„Jačanje kapaciteta UN kako bi Svjetska organizacija bila u stanju da odgovori rastućim potrebama u ovoj sferi je imperativ“, poručio je Vujanović.

On je objasnio da je crnogorsko iskustvo iz regiona, kako je naveo Vujanović, osjetljive stabilnosti, pokazalo da dijalog i saradnja predstavljaju najbolji način za smirivanje tenzija, prevazilaženje razlika i postizanje trajnih rješenja. 

„Stoga će Crna Gora tokom 2016. godine organizovati sastanak u sklopu inicijative Medijacija u Mediteranu, što je znak naše posvećenosti daljoj promociji medijacije kao efikasnog sredstva za prevenciju i upravljanje konfliktima i konsolidaciju mira“, najavio je on.

 Prema riječima Vujanovića, osiguravanje zaštite i osnovnih humanitarnih potreba civila u konfliktnim oblastima je od izuzetne važnosti. 

„Odlučni smo u pružanju podrške jačanju mehanizama za humanitarnu pomoć u okviru sistema UN koje imaju odlučujuću ulogu u koordiniranju međunarodne humanitarne pomoći. Zato je važno organizovanje predstojećeg Svjetskog humanitarnog samita u maju iduće godine, koji će biti prilika za razmatranje izazova sa kojima se humanitarni sektor danas suočava“, kazao je on.

 Vujanović je, govoreći o aktuelnoj migrantskog krizi, kazao da Crna Gora, u kojoj su izbjeglice u nedavnoj prošlosti činile petinu stanovništva, razumije potrebu solidarnosti sa ljudima koji su u velikoj nevolji i težinu tereta kojeg nosi zemlja prijema. 

 Međusobno-povezani izazovi sa kojima se svijet suočava ukazuju na, kako smatra, potrebu reformisanja Svjetske organizacije u cilju njenog adekvatnog pozicioniranja u sistemu globalnog upravljanja.

„Vođena time, Crna Gora će nastaviti da podržava napore na jačanju UN i unaprijeđenju efikasnosti, transparentnosti, odgovornosti i reprezentativnosti UN i njenih organa“, poručio je Vujanović, dodajući da to potvrđuje crnogorskuu posvećenost izgradnji efikasnog multilateralnog sistema sa centralnom ulogom UN.