IZVJEŠTAJ GRECO-A

Parlament da riješi problem sukoba interesa

GRECO takođe preporučuje da se razmotri uvođenje smjernica koje bi sadržavale jasne i objektivne kriterijume, koji ć́e se primjenjivati prilikom odlučivanja o zahtjevima za skidanje imuniteta od krivičnog gonjenja poslanicima
67 pregleda 0 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Skupština Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 03.08.2015. 19:51h

Grupa zemalja protiv korupcije (GRECO) preporučila je Crnoj Gori  da se uvede zahtjev za ad hoc prijavljivanje sukoba interesa kada on nastane između privatnih interesa poslanika i pitanja o kojem se glasa u skupštinskoj proceduri.  

“Poslanici su izuzeti od obaveze kojom javni funkcioneri, u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, moraju da prijave privatni interes u procesu donošenja odluka. Ovo pitanje izaziva zabrinutost kod predstavnika civilnog društva i kod samih poslanika, koji  smatraju da je potrebno dodatno razmotriti potencijalni i percipirani uticaj ličnih i profesionalnih odnosa na poslaničku funkciju, posebno utvrđivanjem načina za prijavljivanje i rješavanje ad hoc sukoba interesa kada se pojave u vezi sa parlamentarnim radom nekog poslanika”, navodi se u izvještaju GRECO-a pod nazivom “Prevencija korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce”. 

GRECO u tom dokumentu takođe preporučuje da se razmotri uvođenje smjernica koje bi sadržavale jasne i objektivne kriterijume, koji ć́e se primjenjivati prilikom odlučivanja o zahtjevima za skidanje imuniteta od krivičnog gonjenja poslanicima.  

Preporučujemo za Vas